2016 №20

Редакторски бележки

Geri

Чат в библиотеката
Гергана Мартинова

Chat in the library
Gergana Martinova


Предизвикателства

Libraries Opening Paths to Knowledge – впечатления от годишната конференция на LIBER, Хелзинки, Финландия
Радостина Тодорова
Libraries Opening Paths to Knowledge – Impressions from the annual conference of LIBER, Helsinki, Finland
Radostina Todorova РЕЗЮМЕ ABSTRACT

 

KirilСистема за редакция на съдържание Drupal
Кирил Камбуров
Content Management System Drupal
Kiril Kamburov РЕЗЮМЕ ABSTRACT

 


Традиции

Социологическо проучване на застъпничеството в българските библиотеки
Румелина Василева, Добринка Стойкова
Sociological Survey of Advocacy in Bulgarian Libraries
Rumelina Vassileva, Dobrinka Stoykova РЕЗЮМЕ ABSTRACT

Анализ на анкетата за установяване на степента на информираност на българските издатели за критериите за рефериране на научните издания
Добринка Стойкова, Цветелина Димитрова

Analysis of Questionnaire Study on the Level of Awareness of the Bulgarian Publishers of the Referencing Criteria of the Research Publications
Dobrinka Stoykova, Tzvetelina Dimitrova РЕЗЮМЕ ABSTRACT


Културно наследство

6Untitled85 години от рождението на проф. Любен Прашков
Александра Трифонова
85 Years from the Birth of Prof. Lyuben Prashkov
Alexandra Trifonova РЕЗЮМЕ ABSTRACT

 


Споделено

Библиографска експедиция „Малко Търново 2015“
Васил Загоров, Пламена Златкова

Bibliographic expedition „Malko Tarnovo 2015“
Vasil Zagorov, Plamena Zlatkova РЕЗЮМЕ ABSTRACT

Библиосфера