Проект „Discovery“

През 2005 г. Европейският парламент и Съветът на ЕС взимат решение за създаване на многогодишна […]

Виртуална библиотека „Етика“

Виртуална пълнотекстова библиотека за българска етика е съвсем нов идеен проект на секция „Етически изследвания“ […]

Нова услуга за учени и изследователи KUDOS

Какво е Kudos? – свободна услуга, която цели да направи публикациите на учени и изследователи […]

Управление на изследвания чрез “Mendeley”

На уеб страницата на “Mendeley” пише, че е “най-добрият свободен начин за управление на вашите […]

Детската агресия в романа на Теодора Димова „Майките“

Елена Борисова Проблемът за детската агресия в романа на Теодора Димова „Майките” заема немаловажно място, […]

Над половин милион статии, свободни за четене и теглене

Електронният архив JSTOR предложи от началото на септември свободни статии за всички, които желаят да […]

Опознаване на ресурсите от миналото за по-информирано бъдеще

Joy Jordan “Preservation Resources” е подразделение на OCLC, което подпомага библиотеките не само да опазят […]

„Центърът за изследвания“ и управляването на електронните тезиси и дисертации

Robert Bolander В днешно време университетите участват активно в издателската дейност, като голяма част от […]

Виртуалната библиотека в Колорадо

Brenda Bailey Щатската библиотека в Колорадо създава нов интерфейс, използвайки софтуера OCLC Site Search WebZ, […]

Дигитална библиотека на компютърното общество

Ваня Русева От месец май 2001 г. библиотеката Нов Български Университет има достъп до Computer […]

Следваща страница »