Проект „Discovery“

През 2005 г. Европейският парламент и Съветът на ЕС взимат решение за създаване на многогодишна общностна програма за по-голяма достъпност, използваемост и експлоатация на цифрово съдържание в Европа. Резултатът е програмата „eContentplus“, с чиято подкрепа се създава проект „Discovery“ със съвместното участие на няколко организации под ръководството на Института за съвременни текстове и ръкописи (Франция). …

ОщеПроект „Discovery“

Виртуална библиотека „Етика“

Виртуална пълнотекстова библиотека за българска етика е съвсем нов идеен проект на секция „Етически изследвания“ към Института за изследване на обществата и знанието при Българската академия на науките. В нея са свободно достъпни критически статии, сборници и монографии в областта на етиката и философията на български и английски език на изтъкнати съвременни български изследователи. Към …

ОщеВиртуална библиотека „Етика“

Нова услуга за учени и изследователи KUDOS

Какво е Kudos? – свободна услуга, която цели да направи публикациите на учени и изследователи достъпни и популярни. В момента услугата се изгражда и ще може да се използва свободно през 2014 г. Всяка година се публикуват повече от 1 милион научни статии и голяма част от тях остават скрити, не достигнат до своята аудитория. …

ОщеНова услуга за учени и изследователи KUDOS

Управление на изследвания чрез “Mendeley”

На уеб страницата на “Mendeley” пише, че е “най-добрият свободен начин за управление на вашите изследвания”, определя себе си като “свободен справочен мениджър”. Условно може да се раздели на две части “Mendeley Desktop” и “Mendeley Web”. “Mendeley Desktop” е софтуер (Windows, Mac, Linux) за управление и споделяне на научни статии, а пък “Mendeley Web” играе …

ОщеУправление на изследвания чрез “Mendeley”

Детската агресия в романа на Теодора Димова „Майките“

Елена Борисова Проблемът за детската агресия в романа на Теодора Димова „Майките” заема немаловажно място, на фона на разгръщащите се травматични отношения между майката и децата. Темата за детската агресия е маркирана още в дебютния й роман „Емине”, а нейното ядро се разпръсква и в следващия роман на авторката, приемайки апокалиптични размери. Преди да продължим …

ОщеДетската агресия в романа на Теодора Димова „Майките“

Над половин милион статии, свободни за четене и теглене

Електронният архив JSTOR предложи от началото на септември свободни статии за всички, които желаят да четат. Така организацията цели да привлече не само институции, а и повече индивидуални потребители. Ползватели са повече от 7 000 висши училища, колежи, изследователски институти, музеи, обществени библиотеки и фирми в 153 страни от цял свят. Какво може да се …

ОщеНад половин милион статии, свободни за четене и теглене

Опознаване на ресурсите от миналото за по-информирано бъдеще

Joy Jordan “Preservation Resources” е подразделение на OCLC, което подпомага библиотеките не само да опазят ценните си колекции за бъдещите поколения, но и да осигуряват достъп до тях на настоящи и бъдещи потребители. В Bethlehem, Пенсилвания, този център е копирал повече от 65.5 млн. страници от специалните колекции на библиотеките на микрофилми. Около 1.5 млн. …

ОщеОпознаване на ресурсите от миналото за по-информирано бъдеще

„Центърът за изследвания“ и управляването на електронните тезиси и дисертации

Robert Bolander В днешно време университетите участват активно в издателската дейност, като голяма част от публикациите са тезиси и дисертации. В тази връзка, наред с традиционните форми, библиотеките са включени и в инициативата за електронни публикации. Реализирането на проекта става възможно благодарение на пускането на пазара на Adobe софтуера, който дава възможност за създаване и …

Още„Центърът за изследвания“ и управляването на електронните тезиси и дисертации

Виртуалната библиотека в Колорадо

Brenda Bailey Щатската библиотека в Колорадо създава нов интерфейс, използвайки софтуера OCLC Site Search WebZ, който започва да функционира в библиотечната мрежа на щата – ACLIN.Виртуалната библиотека поддържа протокол Z39.50 и осигурява достъп до около 100 библиотечни бази с данни в Колорадо – отделни библиотеки, сводни каталози и други консорциуми. Работи се върху проект за …

ОщеВиртуалната библиотека в Колорадо

Дигитална библиотека на компютърното общество

Ваня Русева От месец май 2001 г. библиотеката Нов Български Университет има достъп до Computer Society Digital Library. Абонаментът бе осъществен благодарение на спонсора фирма Стемо, гр. София и със специалното съдействие на г-н Бойчо Кокинов – Зам. ректор по научно -изследователската дейност. По този начин на всеки преподавател, студент и служител от НБУ с …

ОщеДигитална библиотека на компютърното общество

Библиосфера