Продължаващо обучение на библиотечния персонал в библиотеката на НБУ

Ваня Русева Евгения Петкова Съвременните тенденции за информатизация на обществото и сливане на държавните граници, следствие от създаването на обединена Европа, водят до необходимост от глобални промени на всички нива. Важна част от този процес е висшето образование. Неговата задача е била и ще бъде да подготви младите хора за изпълнението на социалните им роли …

ОщеПродължаващо обучение на библиотечния персонал в библиотеката на НБУ

Продължаващо обучение за библиотечно развитие

Надя Терзиева Въведение Развитието и промяната са съпътствали човечеството през цялата му история и са пораждали сериозни проблеми пред него. За справяне с тях през средните векове се е реализирала идеята за организирано висше образование, което да подготвя младите хора за професионалния им път. Така, първо в Италия, а по-късно в Англия се появяват първите …

ОщеПродължаващо обучение за библиотечно развитие

OCLC институтът и информационният институт в Сиракуза – спонсори на конференцията за виртуална справочна информация „Virtual Reference Desk“

Началото на проекта “Virtual Reference Desk” се поставя през 1999 година. Той е спонсориран от Министерство на образованието на САЩ и информационният институт в Сиракуза. Провежданите във връзка с този проект конференции са посветени на бързите промени, настъпващи в областта справочните системи, стандарти и практика. Спонсори на Virtual Reference Desk конференцията за 2002 година са …

ОщеOCLC институтът и информационният институт в Сиракуза – спонсори на конференцията за виртуална справочна информация „Virtual Reference Desk“

Проект еIFL – „Електронна информация за библиотеките“

“Електронна информация за библиотеките” е проект на Отворено общество, съвместно с EBSCO Publishing. Неговото начало се поставя през 1999 година. Целта му е да подпомага библиотеките на страните в преход като осигурява достъп до електронни ресурси, основно в областта на обществените, хуманитарните науки и бизнеса. Съдейства за изграждането на консорциуми между библиотеките за споделеното им …

ОщеПроект еIFL – „Електронна информация за библиотеките“

Проект за читалня „Чужди езици“ с прилежащо аудиовизуално студио в библиотеката на НБУ

Десислава Милушева Първи стъпки На 16 ноември, 2000 г. Библиотеката на Нов български университет с усилията на департамент “Съвременна и приложна лингвистика” откри новофункциониращото звено читалня “Чужди езици”. Как се зароди идеята? Усвояването и ползването на чужд език в практиката придобива все по-голямо значение. Чуждоезиковото обучение улеснява комуникацията, като заличава националните граници и културните особености, …

ОщеПроект за читалня „Чужди езици“ с прилежащо аудиовизуално студио в библиотеката на НБУ

Проектът EIFL – резултати и перспективи

Надя Терзиева Какво е eIFL NET? По инициатива и с финансовата подкрепа на Институт Отворено Общество, гр.Будапеща в Унгария се създаде еIFL-NET- Мрежа за Електронна информация за библиотеките. еIFL-NET e нов независим многонационален консорциум с нестопанска цел, чиято цел е да води, подкрепя, мотивира и защитава нуждите от електронна информация на всички библиотеки, информационни и …

ОщеПроектът EIFL – резултати и перспективи

OCLC Годишен доклад 2000/01

За 34-ти път OCLC издаде своя годишен доклад за 2000/2001 г. В доклада си Джай Джордан, Президент и Изпълнителен директор на OCLC обръща внимание на 30-та годишнина от създаването на WorldCat (обединеният онлайн каталог на OCLC). “Чрез WorldCat, хиляди библиотеки създадоха уникален съвместен ресурс, който днес осигурява стабилна основа върху, която се гради предизвикателното ново …

ОщеOCLC Годишен доклад 2000/01

2002: Амбициозни планове

Джай Джордан Президент и Изпълнителен директор на ОCLC През 2002г. ОCLC възнамерява да добави нови услуги за членовете на организацията. От началото на годината се предвижда реализирането на три мащабни инициативи в областта на услугите, свързани с дигитализиране и съхранение на документи. Първо, с оглед нуждите на библиотечната общност ще бъде създаден център за дигитализация, …

Още2002: Амбициозни планове

Проектът „Електронна информация за библиотеките“ и приложението му в библиотеката на НБУ

Радостина Тодорова В началото на 2000 г. в библиотеката на НБУ стартира проекта EIFL ”Електронна информация за библиотеките” с дистанционен достъп до бази данни EBSCO. Фондация “Отворено общество” организира обучение за работа със системата, на която библиотекарите, администриращи достъпа до EBSCO, се запознаха със съдържанието на включените бази данни и техниките за провеждане на търсене …

ОщеПроектът „Електронна информация за библиотеките“ и приложението му в библиотеката на НБУ

Дигитална справочна служба Question Point

Днес, когато все повече и повече потребители и библиотеки се обръщат за справка към on line източници, OCLC разработи начин да отговаря на въпросите им по електронен път благодарение на проекта QuestionPoint, който е в сила от юни 2003 година. Съблюдавайки, че потребителите се обръщат за информация към ресурсите на World Wide Web, Библиотеката на …

ОщеДигитална справочна служба Question Point

Библиосфера