Изследователски проекти на OCLC

От своето начало през 1978 година изследователската дейност на OCLC се занимава с проучване тенденциите в областта на технологията и библиотечната практика, за да повишат продуктивността на библиотекарите и потребителите на библиотеки. Изследователите на OCLC участват в повече от 20 проекта. Тук Ви предлагаме кратко описание на два от проектите на OCLC. Те се отнасят …

ОщеИзследователски проекти на OCLC

Бодлеанската библиотека празнува 400 години

През 2002 година една от най-известните библиотеки членки на OCLC отпразнува своята 400 годишнина. Отворена е през 1602 година и носи името на учения-дипломат сър Томас Бодлей. През 1598 той предлага на вице-канцлера да възстанови читалнята, която била преустановила функционирането си през 1556 година. Бодлей успял да я обзаведе със столове, маси, книжна преса, книги …

ОщеБодлеанската библиотека празнува 400 години

Бюро „Информация за библиотеката“ – нова инициатива в полза на потребителите

Радостина Тодорова При обслужването на потребителите, Библиотеката на НБУ се стреми да прилага разнообразни методи, които да подпомагат читателите при непосредствената им работа в библиотеката. Един от основните проблеми при обслужването бе ниската степен на владеене ползването на системата от традиционни каталози. След предоставяне на достъп чрез Internet до Q-OPAC – електронен каталог на библиотеката …

ОщеБюро „Информация за библиотеката“ – нова инициатива в полза на потребителите

Програма Fonds documentaire de base в България – библиотека НБУ

Програма “Fonds documentaire de base” e инициатива на Франкофонската Университетска Агенция. Франкофонската Университетска Агенция (Agence universitaire de la Francophonie) е международна структура, която цели да обедини университети от цял свят и по-специално университети от Централна и Югоизточна Европа с франкофонски модули и програми. Основните усилия на агенцията са насочени към популяризиране на френската култура и …

ОщеПрограма Fonds documentaire de base в България – библиотека НБУ

За библиофили

Едно от ценните и забележителни издания, с които Библиотеката на Нов български университет разполага, е “Manuscript Tanner 346”. Книгата представлява факсимиле на манускрипт с текстове на Geoffrey Chaucer, Sir John Clanvowe, Thomas Hoccleve, John Lydgate и други английски поети от ХIV век. Тя е издание на Бодлеанската библиотека и представя четири отделни ръкописа, известни като …

ОщеЗа библиофили

За честването на 100 годишнината на Светослав Рьорих в София

На 30 и 31 октомври 2004 в Националната галерия за чуждестранно изкуство се състоя Международна научно-обществена конференция посветена на 100-годишнината на Светослав Рьорих. Тя беше организирана от Национално сдружение “Рьорих”, Международен съвет на организациите “Рьорих”, Международен център-музей “Н.К.Рьорих”, Москва, Международна академия по информатизация, Естонско общество “Рьорих” и Украинско отделение на Международния център-музей “Рьорих”. Конференцията се …

ОщеЗа честването на 100 годишнината на Светослав Рьорих в София

Конгресна библиотека и национална инфраструктура за дигитална информация и програма за опазване на дигитални документи (NDIIPP)

Конгресна библиотека предоставя 14.9 млн. долара на осем институции и техните партньори за изграждането на национална инфраструктура за съхранение на дигитални документи. Тъй като не съществува аналог на хартиен носител, а само дигитален формат на документите, вероятността да бъдат напълно загубени като ресурс или достъпът до тях да бъде ограничен, което ще попречи на изследователите …

ОщеКонгресна библиотека и национална инфраструктура за дигитална информация и програма за опазване на дигитални документи (NDIIPP)

Директория свободен достъп на списания: Directory of Open Access Journals

Какво е DOAJ? Директория свободен достъп на списания (Directory of Open Access Journals) е услуга. Тя предлага достъп до качествени научни online списания. Създателите на директорията се стремят да покрият всички безплатни научни изследователски заглавия. Целта на създаване на DOAJ е увеличаването на достъпността до научни списания. Какви са критериите за подбор на заглавията? Базата …

ОщеДиректория свободен достъп на списания: Directory of Open Access Journals

Записи от бразилска е – библиотека, добавени в WorldCat

Около 40 000 записа с описания и статии от 130 водещи бразилски научни и технически списания са налични в WorldCat, сводния онлайн каталог на OCLC. чени, изследователи, студенти и други потребители имат достъп до библиографското описание и текста на статиите срещу допълнително заплащане с помощта на услугата OCLC FirstSearch. Статиите са представени на английски, португалски …

ОщеЗаписи от бразилска е – библиотека, добавени в WorldCat

24/7 справочна услуга

Справочната услуга 24/7 e разработена за използване в големи библиотечни консорциуми като проект на Metropolitan Cooperative Library System, поддържа се от LSTA и се администрира от California State Library. Използвани са близо 2 години за тестване и развитие на 24/7 и се очаква постепенното изграждане на кооперирана справочна услуга между академичните и публични библиотеки. Създаден …

Още24/7 справочна услуга

Библиосфера