Система за редакция на съдържание Drupal

Кирил Камбуров Kiril Kamburov Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Sofia University „St. Kliment Ohridski“ Резюме: […]

Libraries Opening Paths to Knowledge: Впечатления от годишната конференция на LIBER, Хелзинки, Финландия

Libraries Opening Paths to Knowledge: Впечатления от годишната конференция на LIBER, Хелзинки, Финландия. Libraries Opening […]

Система за редакция на съдържание „Joomla”

История, развитие и възможности на софтуерния пакет за онлайн издания Кирил Камбуров Резюме: В настоящата […]

От водопад до таблети. 20 години по-късно

Надя Терзиева Резюме: Статията е посветена на 20 годишния юбилей на Библиотеката на Нов български […]

Нова библиотека

Калина Тодорова Резюме: Авторът е магистър по „Архитектура“ и през 2014 г. работи в Библиотеката […]

43-та годишна конференция на LIBER „Research Libraries in the 2020 Information Landscape“

Европейски перспективи и българско участие Радостина Тодорова Резюме: Акцентира се на три добри практики, представени […]

Замъкът на светлината: Националната библиотека на Латвия

Таня Стоянова Резюме: Истинско предизвикателство е създаването на нова сграда за национална библиотека. В статията […]

Международна конференция „The Digitisation Days“ или новите постижения в технологиите за цифровизация на текст

Ваня Русева Резюме: Авторът, началник отдел „Технически ресурси и услуги“ в библиотеката на НБУ, споделя […]

Създаване на програми за библиотечно обучение

Проблеми и възможности Пламен Милтенов “Повечето библиотекари вярват, че техният принос в обучението се изразява […]

Библиотеката към университетския архив – лукс или необходимост?

Александра Трифонова, ЦДАФ на НБУ Университетските архиви, също както и архивите на научноизследователските институции, заемат […]

Следваща страница »