Памет за приятеля Димчо

Надежда Александрова Резюме: Статията разглежда приятелството и сътрудничеството между трима български поети от началото на XX в. – Димчо Дебелянов, Николай Лилиев и Димитър Подвързачов. Детайлно анализирани са взаимоотношенията между тримата автори. Сериозно място е отделено на техни емблематични произведения. Първата част представя ръкописите и материалите от Димчо Дебелянов, попаднали в архива на Николай Лилиев …

ОщеПамет за приятеля Димчо

Димчо Дебелянов и П. К. Яворов – неизбежното сравнение

Надежда Александрова Резюме: Авторът сам избира литературата за свое поприще. Работата ѝ в Националния музей на българската литература (НМБЛ) налага непрекъснат труд с литературно-исторически документи в библиотеки и архиви, разговори с автори, срещи с антиквари и колекционери. Богатият практически опит предопределя взискателност и изключителна точност в детайлите. Надежда Александрова разглежда сродни теми и мотиви в …

ОщеДимчо Дебелянов и П. К. Яворов – неизбежното сравнение

Текстологичен анализ на „Между два разговора” на Иван Цанев

Елена Борисова В съвременната българска литература хронологически Иван Цанев принадлежи на поколението, дебютиращо през втората половина на 60-те и началото на 70-те години на XX век. Той е от първите, които слагат началото и изразяват пълноценно устоите на така наречената „тиха лирика”, заедно с Екатерина Йосифова, Калин Донков, Калина Ковачева… Стихотворението „Между два разговора” се …

ОщеТекстологичен анализ на „Между два разговора” на Иван Цанев

Библиосфера