Библиографска експедиция „Малко Търново 2015“

Библиографска експедиция „Малко Търново 2015“ Bibliographic expedition „Malko Tarnovo 2015“ Васил Загоров, Пламена Златкова Vasil Zagorov, Plamena Zlatkova v.zagorov@unibit.bg p.zlatkova@unibit.bg Университет по библиотекознание и информационни технологии University of Library Studies and Information Technologies Резюме: Материалът представя резултати от научноизследователска библиографска експедиция със студентско участие „Малко Търново 2015“. Изследването има за цел да провери пълнотата на …

ОщеБиблиографска експедиция „Малко Търново 2015“

Библиосфера