Университетските библиотеки в гр. Познан. Главната библиотека на Икономическия университет

Виденка Георгиева Вместо въведение Ежегодно в Полша се провежда седмица на библиотеките (7-15 май). Чрез […]

За университетските преподаватели и научните архиви

Д-р Ралица Костадинова е aвтop нa cтaтии и книги в oблacттa нa наказателното право. В […]

Сегашно състояние и перспективи на библиотеката на Медицинския университет в град Плевен

Габриел Георгиев адрес: ул.“Св. Климент Охридски” № 1, 5800 Плевен тел.: 064/884 100, факс: 064/801 […]

В разговор за приликите и разликите между полските и българските библиотеки с Елжбета Чичевска, Йоана Бугзел, Каролина Майхер

Интервю и превод Виденка Георгиева Какво ви подтикна да изберете България и по-конкретно библиотеката на […]

Rozmowa o podobieństwach i różnicach w funkcjonowaniu bibliotek polskich a bułgarskich z Elżbietą Czyżewską, Joanną Bugzel, Karoliną Majcher

WYWIAD DLA BIBLIOSFERY Elżbieta Czyżewska (ECz) Joanna Bugzel (JB) Karolina Majcher (KM) Co sprawiło, ze […]

Библиотечният пътеводител като част от информационното пространство

Гергана Мартинова Библиотечният пътеводител е част от университетското информационно пространство. Той е необходим справочник, улесняващ […]

Ретроконверсията – стъпка към изграждането на електронен каталог. Опитът на библиотеката на НБУ

Йоана Андреева Мария Топузлиева Свидетели сме на бързото навлизане на новите информационни и комуникационни технологии […]

Предметизирането – възможности и начини на реализация

Вергиния Здравкова Библиотеката като институция, целяща максималното задоволяване на читателските нужди и интереси, се стреми […]

Каталогизирането – между миналото и бъдещето

Вергиния Здравкова Историческото развитие на човека през вековете е оформило сегашния облик на света. Това, […]

Библиотечни консорциуми. Опитът на британските университетски библиотеки

Надя Терзиева Въведение Темата за библиотечните консорциуми, обединения или сдружения е особено актуална днес, когато […]

« Предишна страницаСледваща страница »