Университетските библиотеки в гр. Познан. Главната библиотека на Икономическия университет

Виденка Георгиева Вместо въведение Ежегодно в Полша се провежда седмица на библиотеките (7-15 май). Чрез различни форми като семинари, срещи и дискусии библиотекарите популяризират постигнатото пред обществеността. Тазгодишното мото е повлияно от европейското първенство по футбол: “Библиотеките са винаги в играта”, а темата: “Библиотеките по света”.  Имах възможността и честта да присъствам на този продължителен …

ОщеУниверситетските библиотеки в гр. Познан. Главната библиотека на Икономическия университет

За университетските преподаватели и научните архиви

Д-р Ралица Костадинова е aвтop нa cтaтии и книги в oблacттa нa наказателното право. В момента е главен асистент по наказателно право, програмен директор на програма “Право” и редактор в Юридическото списание на Нов български университет (Law Journal of NBU). Имaтe дeпoзиpaни 19 документа в Научния електронен архив (НЕА) на НБУ, ĸoeтo показва вaшaтa пoлoжитeлнa …

ОщеЗа университетските преподаватели и научните архиви

Сегашно състояние и перспективи на библиотеката на Медицинския университет в град Плевен

Габриел Георгиев адрес: ул.“Св. Климент Охридски” № 1, 5800 Плевен тел.: 064/884 100, факс: 064/801 603 електронна поща: library@mu-pleven.bg уеб сайт: http://www.mu-pleven.bg/ работно време: от 8.00 ч. до 18.00 ч. в дните от понеделник до четвъртък, от 8.00-16.30 ч. в петък и от 8.00 до 16.00 ч. в събота.   Медицинският университет в гр. Плевен …

ОщеСегашно състояние и перспективи на библиотеката на Медицинския университет в град Плевен

В разговор за приликите и разликите между полските и българските библиотеки с Елжбета Чичевска, Йоана Бугзел, Каролина Майхер

Интервю и превод Виденка Георгиева Какво ви подтикна да изберете България и по-конкретно библиотеката на Нов български университет за програмата “Мобилност на административния персонал”? Каролина Майхер: Всички работим в отдел “Комплектуване и каталогизация на списания” към главната библиотека на Икономическия университет в Познан. Често заедно дискутираме теми, свързани с библиотечни решения и технологични новости. В …

ОщеВ разговор за приликите и разликите между полските и българските библиотеки с Елжбета Чичевска, Йоана Бугзел, Каролина Майхер

Rozmowa o podobieństwach i różnicach w funkcjonowaniu bibliotek polskich a bułgarskich z Elżbietą Czyżewską, Joanną Bugzel, Karoliną Majcher

WYWIAD DLA BIBLIOSFERY Elżbieta Czyżewska (ECz) Joanna Bugzel (JB) Karolina Majcher (KM) Co sprawiło, ze wybrałyście Bułgarię? Karolina Majcher: Wszystkie jesteśmy pracownikami Sekcji Gromadzenia i Opracowania Czasopism w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Często wspólnie dyskutujemy na tematy dotyczące rozwiązań bibliotecznych i nowinek technologicznych.  W polskiej literaturze fachowej wiele się pisze o zachodnich bibliotekach, …

ОщеRozmowa o podobieństwach i różnicach w funkcjonowaniu bibliotek polskich a bułgarskich z Elżbietą Czyżewską, Joanną Bugzel, Karoliną Majcher

Библиотечният пътеводител като част от информационното пространство

Гергана Мартинова Библиотечният пътеводител е част от университетското информационно пространство. Той е необходим справочник, улесняващ учебния процес и научно – изследователската дейност. Основната му задача е да представи библиотеката на нейните потребители и да улесни достъпа до нейния фонд. Статията е посветена на библиотечните пътеводители. Разглежда спецификата на университетските библиотечни пътеводители и видовата им структура. …

ОщеБиблиотечният пътеводител като част от информационното пространство

Ретроконверсията – стъпка към изграждането на електронен каталог. Опитът на библиотеката на НБУ

Йоана Андреева Мария Топузлиева Свидетели сме на бързото навлизане на новите информационни и комуникационни технологии във всички сфери на обществения и културен живот. Това налага необходимостта библиотеките и техните каталози да бъдат по-лесно достъпни за по-голям кръг от потребители в удобно за тях време и място. Бъдещето на всяка една библиотека е тясно свързано с …

ОщеРетроконверсията – стъпка към изграждането на електронен каталог. Опитът на библиотеката на НБУ

Предметизирането – възможности и начини на реализация

Вергиния Здравкова Библиотеката като институция, целяща максималното задоволяване на читателските нужди и интереси, се стреми по-пълно и точно да отразява информацията от множеството документи, постъпващи в нея. Именно големият обем на тази информация е наложил и появата на каталозите, а и тяхното видово формиране. В днешно време успоредно със съществуващите традиционни каталози (азбучен, систематичен, предметен) …

ОщеПредметизирането – възможности и начини на реализация

Каталогизирането – между миналото и бъдещето

Вергиния Здравкова Историческото развитие на човека през вековете е оформило сегашния облик на света. Това, което е станало в миналото е предопределило настоящето. Това, което правим в момента ще съгради бъдещето ни. Във всяка една сфера днес се говори за иновации, планиране, маркетинг и мениджмънт, термини, които определят характера на съвременното общество. Библиотеката като културна …

ОщеКаталогизирането – между миналото и бъдещето

Библиотечни консорциуми. Опитът на британските университетски библиотеки

Надя Терзиева Въведение Темата за библиотечните консорциуми, обединения или сдружения е особено актуална днес, когато светът все по-уверено върви към глобализация във всички сфери на стопанския живот. В библиотечната област създаването на обединения е често срещана практика в страните от Западна и Централна Европа и Америка. Преди повече от 20 години библиотеките от тези страни …

ОщеБиблиотечни консорциуми. Опитът на британските университетски библиотеки

Библиосфера