Дигитални фондове, електронно обучение и библиотеки

Джай Джордан
(Президент и главен изпълнителен директор на OCLC)

През 70-те години библиотечните каталози започнаха да излизат on-line буква по буква, книга по книга. Днес самите библиотечни фондове започват да излизат оn-line – бавно, но сигурно. Колежите, университетите и други организации се заеха с изграждането на дигитални репозиториуми, които съхраняват интелектуалното си богатство.

Е-обучението вече не обслужва само нуждите на дистанционното обучение, а открива широка гама от услуги, които подпомагат и разширяват цялата учебна програма на съответната институция. OCLC участва във всяко едно от тези начинания.

Репозиториуми

Университетите започнаха да експериментират със “супер” архиви или така наречените репозиториуми. Тези институции приканват своите професори да публикуват в репозиториумите копия на свои изследвания, анализи и трудове. Целта е да се съберат колкото е възможно повече научни трудове на учебното заведение във фонд, който да може да бъде използван on-line. От библиотеките се изисква да ръководят това начинание.

Open archive initiative

Централно място в развитието на дигиталните репозиториуми заема Open Archives Initiative (OAI). Първоначалната идея за разработване на софтуер за свързване на дигиталните архиви в последствие еволюира в система за осигуряване достъп до най-разнообразни електронни материали посредством обмен на метаданни. Инициативата OAI създаде протокол за търсене на метаданни, който подпомага взаимодействието между дигиталните репозиториуми.

OCLC участва активно в OAI. Учените в отдел “Изследователски” на OCLC разработиха две софтуерни апликации, които осигуряват свободна система за работа с репозиториумите. OAICat поддържа OAI протокол за съхраняване на данни, а OAIHarvesterсе използва за търсене на данни.

В същото време библиотеките започнаха да търсят нови начини за съхранение и публикуване на метаданни за специални дигитални фондове като архиви и галерии със снимки. Как тези фондове да станат достъпни за търсещите знание отвъд стените на институцията? Как институциите да направят достъпни своите уникални интелектуални съкровища, които до този момент оставаха скрити? Ние знаем отговора – метаданните.

Нарастването на дигиталните фондове поражда необходимостта от сливане и споделяне на метаданни от различни източници. Това, разбира се, не е нещо ново за OCLC,ние се занимаваме с него от 1971 и в процеса на работа създадохме WorldCat. Докато библиотечните метаданни в обозримо бъдеще ще продължат да бъдат споделяни посредством големи централизирани бази данни като WorldCat, Internet и създадените за това протоколи улесняват много институции в търсенето сред множество бази данни и доставянето на метаданни, които могат да свържат потребителя директно с обекти на индивидуалното познание като снимки, документи и видеоматериали.

Свързване на специални фондове към WorldCat

OCLC създаде нов инструмент, който ще позволи на библиотеки и/или други институции, да добавят автоматично записи на документи от техните уникални дигитални фондове към WorldCat. Този инструмент ще събира метаданни от CONTENTdm file и автоматично ще ги добавя в WorldCat.

Софтуерът CONTENTdm се разпространява от OCLC. Той позволява на библиотеките да създават метаданни и да организират Web изложби на дигитални материали. Може да получите лиценз от вашия собствен сървър или да използвате OCLCсървър. До този момент има повече от 1 милион обекти, които се намират на CONTENTdm сървъри в почти 100 библиотеки. Специалният фонд, създаден с помощта на CONTENTdm може да бъде използван по начини, невъзможни преди. За първи път читателите на библиотеките ще имат достъп до фотографии, образи и обекти в специални колекции в добавка с библиографска информация. WorldCat наистина излиза от рамките на библиографията и се приближава все повече към нашата стара мечта да осигурим необходимата информация на потребителите, когато и където поискат.

Работна група по въпроса с е-обучението

Тази година OCLC формира Task Force (работна група) по въпроса с електронното обучение, която има задача да разработи стратегии за увеличаване на възможностите на библиотеките да служат на академичната общност в сферата на електронното обучение. Работната група се състои от 11 библиотекари и преподаватели, които се занимават с учебната програма и проблемите на електронното обучение. Те наблюдават и оценяват сегашното състояние на е-обучението на територията на университетите.

През септември работната група ще излезе с доклад за стратегиите в е-обучението за библиотеките. Документът ще постави началото на дискусии, за това каква роля може да играе инициативата OCLC в електронното обучение – понятие, което днес включва не само дистанционното обучение, но и традиционни курсове, които използват електронни елементи в процеса на преподаване и усвояване на учебния материал.

Ние сме изправени пред вълнуващи перспективи в тази нова област на дигитализация на фондовете. Сега е моментът инициативите на OCLC да се концентрират върху създаването на стандарти по отношение на мета-данните, взаимодействието между библиотеките, правните проблеми и други аспекти. Взаимното съдействие в решаването на тези проблеми, разбира се, ще бъде по-важно от всякога. Като работим заедно, можем да помогнем на хората да променят начина, по който провеждат своите изследвания, научна дейност и обучение, и тези промени ще бъдат от дълготрайна полза за човечеството в бъдеще.

Превод със съкращения Недялко Василев
OCLC Newsletter, No. 259, January 2003

Библиосфера