За библиофили

Едно от ценните и забележителни издания, с които Библиотеката на Нов български университет разполага, е “Manuscript Tanner 346”. Книгата представлява факсимиле на манускрипт с текстове на Geoffrey Chaucer, Sir John Clanvowe, Thomas Hoccleve, John Lydgate и други английски поети от ХIV век. Тя е издание на Бодлеанската библиотека и представя четири отделни ръкописа, известни като “Manuscript Tanner 346”. Ръкописите са датирани към средата на XV век и са дело на трима писари. Два от тях са изписани с шрифт, за който са характерни малките букви с обли извивки. Останалата част е в стила на т. нар. Anglicana Formata – шрифт с типични малки компактни букви.

Библиосфера