Публичната Интернет Библиотека

The Internet Publiс Library
www.ipl.org

Виртуалната библиотека IPL – Internet Public Library се поддържа от Мичиганския университет. Замислена е като проект, който впоследствие се разраства и в момента съществува като самостоятелна юридическа организация. Основните цели, които си поставя екипът на библиотеката са свързани с развиването, подобряването и предоставянето на информационни услуги на потребителите чрез Интернет, обучение на информационни специалисти, подпомагане на изследвания и проучвания, свързани с дигитализацията на библиотечно-информационната дейност, популяризиране на опита и знанията на екипа сред професионалната общност, съставяне на дългосрочен план за развитие на организацията.

Сайтът е снабден със средства за търсене и навигация. Организацията е много опростена, интуитивна и функционална. Предоставената информация е на свободен достъп, групирана тематично. Има голямо количество енциклопедии и справочни издания, книги, периодика, както и специално подбрани ресурси за деца и тинейджъри.

Интересни възможности предлага услугата Ask a Question. Тя дава кратки отговори на поставени въпроси в рамките на 3 или повече дни. Екипът, отговарящ за тази услуга се състои от малка група библиотекари- доброволци. Поради тази причина изрично е указано, че персоналът не гарантира, че е в състояние да отговори на всеки поставен въпрос. Отговорът представлява кратка фактологична информация, без претенции за изчерпателност и пълнота. Въпреки това услугата е много ценна, а също така и безплатна. Екипът препраща към Frequently Asked Questions, Ask a Question Forum и KidSpace Ask a Question като допълнителни услуги. За ползването на тази услуга е необходимо да се попълни стандартен формуляр с въпроса, а за деца под 13 години е активна услугата KidSpace Ask a Question.

Като цяло сайтът съдържа изключително голямо количество информация в много разнообразни области на знанието. Предназначен е за широк спектър от потребители и е едно чудесно допълнение към ресурсите на всяка библиотека.

Евелина Спасова

Библиосфера