Бодлеанската библиотека празнува 400 години

През 2002 година една от най-известните библиотеки членки на OCLC отпразнува своята 400 годишнина. Отворена е през 1602 година и носи името на учения-дипломат сър Томас Бодлей. През 1598 той предлага на вице-канцлера да възстанови читалнята, която била преустановила функционирането си през 1556 година. Бодлей успял да я обзаведе със столове, маси, книжна преса, книги и ръкописи. Имал достатъчно средства да поддържа библиотеката и бил подпомаган от много приятели, които участвали не само с парични дарения, но и с лични колекции.

През 1610 година той сключва договор с Книгоиздателската Компания. Съгласно него Бодлеанската библиотека става депозитна библиотека 150 години преди създаването на Библиотеката на Британския Музей.

Днес Бодлеанската библиотека се развива по модела на своя създател. Притежава над 7 милиона тома, съхранявани в различни сгради и обслужва студенти, преподаватели и учени не само от университета, но и от целия свят.

Читалните на библиотеката са отново реконструирани 400 години след промените, направени от Бодлей. В резултат на това Бодлеанската библиотека започва своя пети век със съхранените стари сгради, изцяло възобновени и пригодени към новите изисквания на библиотечната сфера.

Превод със съкращения – Евелина Спасова

Библиосфера