Изследователски проекти на OCLC

От своето начало през 1978 година изследователската дейност на OCLC се занимава с проучване тенденциите в областта на технологията и библиотечната практика, за да повишат продуктивността на библиотекарите и потребителите на библиотеки.
Изследователите на OCLC участват в повече от 20 проекта.

Тук Ви предлагаме кратко описание на два от проектите на OCLC. Те се отнасят до обединяване и трансформация на мета-данни в различен формат.

Списък на всички изследователски проекти можете да откриете на http://www.oclc.org/research/projects/

Проектът Metadata Switch търси начини за изтегляне, манипулиране и присъединяване на мета-данни в различен формат. Целта е да бъде създаден пакет от автоматизирани web услуги, които повишават ефективността при произвеждане и присъединяване на различни мета-данни, при обръщането на мета-данни в други версии, при класирането им в съответен индекс и предметна рубрика.

VIAF (Virtual International Authority File) e съвместен проект на LC и Die Deutsche Bibliothek, който работи по виртуалното комбиниране на каталожните файлове на двете институции в единна каталожна система. Софтуърът на OCLC ще присъедини записите за търсене по автор на DDB и LC. Немските потребители могат да открият името във формата, установена от DDB, докато американските могат да открият същото в стандарта на LC.Освен това потребителите на всяка от двете страни ще имат достъп до записите, направени от другата библиотека.

Превод със съкращения – Елена Арабаджийска

Библиосфера