Дигитална справочна служба Question Point

Днес, когато все повече и повече потребители и библиотеки се обръщат за справка към on line източници, OCLC разработи начин да отговаря на въпросите им по електронен път благодарение на проекта QuestionPoint, който е в сила от юни 2003 година.

Съблюдавайки, че потребителите се обръщат за информация към ресурсите на World Wide Web, Библиотеката на Конгреса (LC) и 16 други библиотеки започнаха работа по първата съвместна дигитална справочна служба (Collaborative Digital Reference Service – CDRS) – пилотен поект, замислен да установи системи и методологии за реализиране на съвместно справочно обслужване. В началото на 2001 година OCLC и Библиотеката на Конгреса подписаха първоначален договор, а през март 2002 бе дадено и името – QuestionPoint.

Дигиталната справочна служба доставя на абонираните библиотеки on line достъп до разрастваща се виртуална библиотечна мрежа. Потребителите на всяка библиотека-член могат да се обръщат към библиотекарите по всяко време на денонощието и да получат надеждна информация в подходящия момент. От друга страна библиотекарите пряко взаимодействат с езика и изискванията на потребителите.

Без разхода на продължителни библиотечни часове и други ресурси, библиотеките използващи QuestionPoint могат да потвърдят неговата ценност като надежден източник на информация в web среда.

Превод със съкращения – Елена Арабаджийска

Библиосфера