2002: Амбициозни планове

Джай Джордан
Президент и Изпълнителен директор на ОCLC

През 2002г. ОCLC възнамерява да добави нови услуги за членовете на организацията.

От началото на годината се предвижда реализирането на три мащабни инициативи в областта на услугите, свързани с дигитализиране и съхранение на документи.

Първо, с оглед нуждите на библиотечната общност ще бъде създаден център за дигитализация, като ресурс за библиотеките и институциите, които търсят начини да дигитализират, съхранят и осигурят публичен достъп до електронни колекции. Второ, ще бъде представен дигитален архив, за дългосрочно запазване и достъп до дигитално съдържание. И трето, ще е обезпечен целия процес по дигитализация и икрофилмиране чрез центровете за съхранение на ресурси. Всичките тези услуги, взети заедно, осигуряват едно цялостно решение за управление на дигитални колекции.

В областта на Каталогизиране и Метаданните се предвижда разширяване обема и съдържанието на WorldCat с нови форми на информация и нови участници. Например, библиотечните услуги на Ingram осигуряват предварителни каталожни записи за видео и DVD материали. Очаква се пускането на първата версия на интегриран интерфейс за каталогизиране и метаданни.

В областта на Кооперираните услуги освен утвърдените услуги ще се развият нови такива. Като:

– уеб базиран интерфейс за услугите по междубиблиотечно заемане на ОCLC;

– отворена за достъп програма, където WorldCat служи като хъб, който свързва библиотечни колекции с други уеб ресурси, като редки книги и сайтове на издатели;

– нови линкове, чрез OpenURL.

OCLC се ангажира и с голям проект, свързан с нова технологична платформа на библиографската база данни WorldCat, която ще поддържа не само МARC формат, но и Dublin Core, UNICODE , и функционалните изисквания за библиографски записи на IFLA. В Европа OCLC PICA започна да създава инфраструктура за Европейски такъв модел на WorldCat.

Тези амбициозни планове и нови услуги са част от стратегията за разширяване на обединението OCLCи осигуряване на повече ползи за библиотеките по света.

Превод със съкращения – НадяТерзиева

Jordan, Joy. – 2000 : An Ambitious agenda. // OCLC Newsletter, 2002, No 255, р.3.

Библиосфера