OCLC Годишен доклад 2000/01

За 34-ти път OCLC издаде своя годишен доклад за 2000/2001 г.

В доклада си Джай Джордан, Президент и Изпълнителен директор на OCLC обръща внимание на 30-та годишнина от създаването на WorldCat (обединеният онлайн каталог на OCLC).

“Чрез WorldCat, хиляди библиотеки създадоха уникален съвместен ресурс, който днес осигурява стабилна основа върху, която се гради предизвикателното ново бъдеще” отбелязва в доклада си г-н Джордан.

Най-важните моменти от доклада, за периода на финансовата година от 1-ви Юли 2000 до 30-ти Юни, 2001 включват:

• Бордът на Настоятелите и Съветът на потребителите утвърдиха промени в правната уредба на OCLC като промениха названието от Съвет на потребителите в Съвет на членовете и добавиха шест нови международни делегати към Консултативния си съвет за период от три години. Бордът, наричан още Комисия има функцията да препоръчва промени, които биха разширили формулировката за принос, от гледна точка на включване на нови членове – библиотеки от цял свят.
• Съвместно с Конгресната библиотека OCLC разработи прототип за нови уеб базирани кооперирани справочни услуги, които функционират 24х7 чрез международна, дигитална библиотечна мрежа. OCLC също разви виртуална справочна служба с NICOLSA и регионалната си мрежа, която свързва щата с международните справочни услуги.
• Онлайн системата на OCLC за каталогизиране и съвместно ползване на ресурси управлява 1.1 билиона съобщения, като библиотеките са каталогизирали 26.5 милиона документи онлайн и са систематизирали 8.7 милиона записи за междубиблиотечно заемане.
• OCLC започна разработването на важен проект с преместването на WorldCat на нова платформа, базирана на технологията на Oracle базата данни.
• Броят на участващите библиотеки се увеличи от 37,297 на 40,102 броя.
• WorldCat се обогати с документи на арабски език. За целта OCLC разработи софтуер, който дава възможност на потребителите да каталогизират с арабски символи.
• Повече от 19,000 библиотеки по света използват услугите на FirstSearch на OCLC. С 24 % се е увеличил броят на търсенията, в сравнение с предишната година, като за отчетната година статистиката показва 79.9 милиона проведени търсения.
• 2.6 милиона нови каталожни записи са добавени към WorldCat.
• След първата си година на функциониране Кооперираният каталог за онлайн ресурси на OCLC съдържа повече от 500,000 записи за дигитални ресурси достъпни в WorldCat.
• За първи път се появи уеб базиран интерфейс на услугите за междубиблиотечно заемане на OCLC.
• Списъкът за локализация в WorldCat нарастна от 767 милиона на 802 милиона.
• Броят на електронните списания, достъпни чрез електронните онлайн колекции на FirstSearch на OCLC, се увеличи с 32 % достигайки 3, 341 списания от 57 издатели.
• Повече от 1,470 библиотеки използват услугите на OCLC ILL Free Management за съгласуването на 607,000 ILL транзакции и обмена на 7.2 милиона щатски долара за заплащане на услугите по междубиблиотечно заемане, спестявайки на библиотеките почти 18 милиона щатски долара от административните им разходи.
• Институтът OCLC проведе 34 образователни сесии за 1,195 участници и ги запозна с първата онлайн обучителна библиотечна серия “Каталогизиране на Интернет ресурси чрез използването на MARC 21 и AACR2”. Повече от 1,700 библиотекари се абонираха за новия уеб базиран курс.

Превод със съкращения: Надя Терзиева
OCLC issues 2000/01 // OCLC Newsletter, 2002, No 255, р.4-5.

Библиосфера