Модул „Периодични издания“ към дигиталната библиотека в НБУ

Гергана Мартинова

База от данни “Модул Периодични издания” е част от проект “Дигитална библиотека”, стартирал в Библиотеката на Нов български университет през 2001 г. Целта й е да улесни търсенето в колекцията от български периодични издания. Към днешна дата /17.09.2002 г./ базата данни съдържа 805 броя разпределени от 111 издания. В интернет сайта на библиотеката http://lib.nbu.bg в рубрика Online ресурси, подрубрика “Ако търсите периодично издание или статия…” е включена директна препратка към “Модул Периодични издания”.

През септември 2001 г. са разпратени писма до главните редактори на над сто български списания. Важно бе работата по проекта да започне с издания, за които библиотеката има абонамент. Първоначалната идея бе самите редакции да изпращат на информационния специалист, отговарящ за базата от данни, в електронен вариант съдържанието на всеки брой. След почти половин годишно проучване и кореспонденция се оказа, че тази идея трябва да бъде изоставена. В повечето случаи редакциите изразиха своето желание за сътрудничество и благодарност за включването им в “Модул Периодични издания”, но отказаха да изпращат съдържанието на своите издания в електронен вид, по различни причини. За наша радост някои редакции предоставиха съдържанието. Мениджърът на списание “Българско музикознание” Маргарита Керпичиян изпрати архив, редакцията на списание “Наука” също предостави архив за две години. В резултат на кореспонденцията възникнаха интересни идеи – Васко Томанов от “ТоpTeam Co” предложи всичките техни издания – “Internet”, “Computernews”, “Web.bg”, “Byte Bulgaria”, “Linux” да бъдат включени в дигиталната библиотека.

До сега в базата от данни са включени само списания, сборници и годишници. Ръководството на Дружество на психолозите в България благодари за проявения от нас интерес към “Българско списание по психология” и любезно предложи да бъдат включвани и резюмета към статиите, което на следващ етап от развитие е възможно да се осъществи. Подобно желание изрази и главният редактор на списание “Икономическа мисъл” проф. д-р ик. н. Александър Димитров – да бъдат включени резюмета на български и английски език. По желание на главния редактор на списание “Психологични изследвания” Толя Стоицова бе направен линк към Института по психология на БАН, тъй като все още изданието не притежава собствена Интернет страница.

През юни 2002 официално бе представена обновената Интернет страница на библиотеката на НБУ пред академичната общност и представители от библичната гилдия, като специално внимание бе отделено на модулите от дигиталната библиотека.

В Интернет пространството съществуват различни бази от данни, критерии може да бъде: вида на документ, тематика и т.н. Предимства на база от данни “Модул Периодични издания” са богатството на източниците, гама от различни по тематична област издания. Това дава по-добра възможност за следене на граничните области.

Предназначена е за широк кръг потребители – студенти, преподаватели, журналисти, информационни специалисти, библиотекари и за всички, които се интересуват от български периодични издания. При сравнение например с DBI – Link – Database: Zeitschriftendienst съществена разлика е подредбата на резултатите от търсенето. В немсаката база от данни те са структурирани по заглавие на статията, автор, заглавие на източника с индикация за година, брой и страница. В нашия модул на Дигиталната библиотека резултатите са подредени по азбучен ред на изданията, като към всяко издание са прикрепени броевете по съответното търсене. В DBI – Link – Database Zeitschriftendienst само платили ползването на базата могат да пуснат електронна поръчка за доставка на статия. Такава услуга при нас все още няма, но е предвидена на бъдещ етап от развитие. При Beckonline Zeitschriften – списания с правна насоченост, ползването се осъществява чрез заплащане на абонаментна такса. “Модул Периодични издания” е на свободен достъп. Съществуват крупни немски бази от данни на издатели (като Springer например), които обикновено са пълнотекстови. През октомври 2002 година ще бъдат подготвени договори за включването и на пълнотекстови списания в модула. Такова желание до момента изразиха редакциите на списания “Чуждоезиково обучение” и “Религия и цивилизация”.

Библиосфера