Проект за читалня „Чужди езици“ с прилежащо аудиовизуално студио в библиотеката на НБУ

Десислава Милушева

Първи стъпки

На 16 ноември, 2000 г. Библиотеката на Нов български университет с усилията на департамент “Съвременна и приложна лингвистика” откри новофункциониращото звено читалня “Чужди езици”.

Как се зароди идеята? Усвояването и ползването на чужд език в практиката придобива все по-голямо значение. Чуждоезиковото обучение улеснява комуникацията, като заличава националните граници и културните особености, и разпространява човешкото знание в глобален мащаб.

В динамиката на съвременото общество всички сфери на дейност (индустрия, образование, политика, общество и др.) изискват владеене на един или няколко чужди езика. Функционално специалистите са много натоварени и често им липсва време за себеусъвършенстване. Езиковите умения се явяват нещо допълнително и често съвсем се пренебрегват. Съвременният модел на чуждоезиково обучение набляга на езиковото обучение през целия жизнен цикъл и практиката на самообучение. Това се постига с помощта на съществуващите интерактивни средства за обучение по чужд език.

Инициативата на Библиотеката на Нов български университет да оборудва площ, отговаряща на съвременните изисквания за чуждоезиково обучение преследва няколко основни цели:

 • Подпомагане на процеса на преподаване на чужди езици;
 • Инициране на изследвания в областта на лингвистиката;
 • Изместване на акцента в процеса на чуждоезиково обучение към самообучението;
  Осигуряване на свободен достъп до разнообразни материали;
 • Комбиниране на практики и средства на преподаване на чужди езици.

Персоналът на библиотеката е амбициран да развие дейността на читалня “Чужди езици” до център за чуждоезикова подготовка. Тъй като университетската библиотека на НБУ е библиотека, обслужваща не само нуждите на университета, но и на няколко общини “Овча купел”, “Горна баня” и “Суходол”, ние се надяваме да привлечем и външни потребители, чрез организацията на езикови курсове, водени от наши преподаватели към департамент “Съвременна и приложна лингвистика”.

Към читалня “Чужди езици” е предвидено да функционира аудиовизуално студио, което да предлага нормална техническа среда в помощ на обучението по език.

Състояние

В момента на разположение на потребителите в читалнята се намира набор от научна, теоретична, дидактична и художествена литература. Все още се усеща недостиг както на учебни системи, така и на теоретична литература. В плановете за развитие на този отдел е заложено непрекъснато нарастване в тематично отношение и по отношение на екземплярността.

Аудиовизуалното студио не функционира пълноценно за сега, тъй като пълното оборудване още не е завършено. В началото на 2002 г., библиотеката представи проект към програмите за техническо обородуване на Японското посолство в България. Спечелилите проекти ще бъдат обявени в началото на новата 2003 г.

Библиотеката ще се стреми чрез фондове и програми, да реализира начинанието си и да се погрижи за техническото обзавеждане на аудиовизуалното студио. Студиото все още се нуждае от някои основни уреди: видеокамера, стереослушалки с микрофон, камкордер, мултимедиен прожектор и др.

В това отношение би помогнало участието на библиотеката в разнообразни инициативи с цел дооборудване и развитие на студиото, както и привличането на доброволци.

На разположение на читателите са следните материали и помещения:

Амбиции

Съвместните усилия на библиотеката и департамент “Съвременна и приложна лингвистика” са насочени към обогатяването на типа услуги, предлагани чрез читалня “Чужди езици” и аудиовизуалното студио. Превръщането на читалнята в център за чуждоезиково обучение изисква да се наблеге на няколко фактора:

 • Разширяване на площта
 • Активно рекламиране на чуждоезиковото обучение с помощта на интерактивни системи за обучение по чужд език, мултимедийни продукти;
 • Действащо онлайн справочно бюро;
 • Изграждане на дигитлана библиотека в областта;
 • Провеждане на работни срещи, семинари по определени проблеми и други мероприятия с масов характер с цел обмен на опит и знания;
 • Да се наблегне на езиковото, тематичното и видовото разнообразие на помощните материали;
 • Както и на създаването на подходяща обстановка за чуждестранните преподаватели и студенти да ползват литература на техния матерен език.

Услуги

 • Заемане за дома;
 • Запазване на книга;
 • Муждубиблиотечно и международно книгозаемане;
 • Интернет достъп и др.

За повече подробности по отношение на условията за различните услуги посетете сайта на библиотеката: http://nbu.bg/index.php?l=27.

Като заключение

Читалня “Чужди езици” очаква през новата учебна 2002/2003 година броят на посетителите да се увеличи. Тази статия е преди всичко малко реклама за едно кътче от библиотеката, което може да се превърне във “вашия кабинет”. За целта обаче е необходимо да обединим усилията си.

Библиосфера