OCLC институтът и информационният институт в Сиракуза – спонсори на конференцията за виртуална справочна информация „Virtual Reference Desk“

Началото на проекта “Virtual Reference Desk” се поставя през 1999 година. Той е спонсориран от Министерство на образованието на САЩ и информационният институт в Сиракуза. Провежданите във връзка с този проект конференции са посветени на бързите промени, настъпващи в областта справочните системи, стандарти и практика.

Спонсори на Virtual Reference Desk конференцията за 2002 година са OCLC институтът иинформационният институт към университета в Сиракуза. Ще бъдат представени организационни и технологични системи, сандарти и практики за подобряване на справочно-библиографското обслужване във виртуална среда.

Превод със съкращения – Евелина Спасова

OCLC. OCLC Institute and Information Institute of Syracuse co- sponsor Virtual Reference Desk Conference //OCLC Newsletter, 2002, N 256, p.

Библиосфера