Дигитална библиотека на компютърното общество

Ваня Русева

От месец май 2001 г. библиотеката Нов Български Университет има достъп до Computer Society Digital Library. Абонаментът бе осъществен благодарение на спонсора фирма Стемо, гр. София и със специалното съдействие на г-н Бойчо Кокинов – Зам. ректор по научно -изследователската дейност. По този начин на всеки преподавател, студент и служител от НБУ с интереси в областта на копмютърните системи и технологии се предоставя on-line достъп до следните издания на Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE):

12 списания, издавани от IEEE Computer Society – архив от 1995 г.
Бюлетини с научни публикации на Computer Society – архив от 1995 г.

Доклади от конференции

В Computer Society Digital Library са представени следните електронни списания и научни публикации

1. Computer. Месечно издание на IEEE Computer Society.
http://computer.org/computer
2. Annals of the History of Computing. Обхваща в дълбочина компютърната история – от аналитичната машина до суперкомпютъра, от Паскал до Нюман, от перфокартите до CD-ROM. Четиримесечно издание на IEEE Computer Society.
http://computer.org/annals
3. Computing in Science & Engineering. От това списание специалисти в областта на инженерните науки получават актуална информация относно компютърните архитектури и паралелни алгоритми; от друга страна компютърните специалисти разбират за нуждите на инжинерите от софтуер и хардуер. Двумесечно издание на IEEE Computer Society.
http://computer.org/cise
4. Computer Graphics and Applications. Предназначено за потребители и дизайнери на графични системи – CAD/ CAM/ CAE, за специалисти във визуалните технологии, дистрибутивните графични системи и мултимедията. Двумесечно издание на IEEE Computer Society.
http://computer.org/cga
5. Concurrency. Статии по злободневни инженерни проблеми; дискутират се нови програмни езици и компютърни архитектури. Четиримесечно издание на IEEE Computer Society.
http://computer.org/concurrency
6. Design & Test of Computers. Предлага оригинални описващи методи, използвани при проектирането и тестването на хардуер и поддържащ софтуер. Четиримесечно издание на IEEE Computer Society.
http://computer.org/dt
7. Intelligent Systems & their applications. Публикации в областта на изкуствения интелект и неговото приложение в дизайна на експертни системи – какво могат и как могат да бъдат използвани. Двумесечно издание на IEEE Computer Society.
http://computer.org/intelligent
8. Internet Computing. Списание за Интернет-базирани приложения и поддържащи технологии като WWW услуги, Java програми и Интернет-базирани агенти. Двумесечно издание на IEEE Computer Society
http://computer.org/internet
9. IT Professional. Тясно специализирано списание за професионалисти в IT системите, предлагат се и оферти за работа.
http://computer.org/itpro
10. MICRO. Оригинални публикации за проектирането, изпълнението и прилагането на микрокомпютрите и микропроцесорните системи – стандарти, езици, приложен софтуер, алгоритми, архитектури, операционни системи и т.н. Двумесечно издание на IEEE Computer Society.
http://computer.org/micro
11. MultiMedia. Публикуват се статии в областта на мултимедийните системи и приложения. Четиримесечно издание на IEEE Computer Society
http://computer.org/multimedia
12. Software. Актуални публикации за развитието на програмни продукти. Двумесечно издание на IEEE Computer Society.
http://computer.org/software

Бюлетини с научни публикации
1. Computers
2. Knowledge and Data Engineering
3. Parallel and Distributed Systems
4. Pattern Analysis and Machine Intelligence
5. Software Engineering
6. Visualization and Computer Graphics

Библиосфера