Виртуалната библиотека в Колорадо

Brenda Bailey

Щатската библиотека в Колорадо създава нов интерфейс, използвайки софтуера OCLC Site Search WebZ, който започва да функционира в библиотечната мрежа на щата – ACLIN.Виртуалната библиотека поддържа протокол Z39.50 и осигурява достъп до около 100 библиотечни бази с данни в Колорадо – отделни библиотеки, сводни каталози и други консорциуми. Работи се върху проект за увеличаване броя на библиотеките, достъпни чрез Z39.50. Достъпът до информация чрез колорадската виртуална библиотека е възможен по няколко начина.

– От картата на Колорадо може да се избере търсене на библиотеки в даден регион;
– Има възможност да се търси и в каталозите на отделните библиотеки, чрез осигурен достъп до техните web-страниците.

Друга възможност, предоставена от колорадската виртуална библиотека е създаването на собствена “виртуална библиотека” от потребителя. В нея могат да се включат библиотечни каталози, web-страници, електронни колекции и други ресурси.
Една от задачите на проекта е насърчаване на участниците в системата , за използват стандартни профайли на Z39.50, например Bath Profile, тъй като съществуват много разновидности на този формат.
Колорадската виртуална библиотека се актуализира ежеседмично. Добавят се нови бази данни или се променя дизайна.

Превод със съкращения – Евелина Спасова

Bailey, Brenda. – The Colorado virtual library providing access to virtual anything // OCLC Newsletter, 2000, N 246, p. 24-25.

Библиосфера