Опознаване на ресурсите от миналото за по-информирано бъдеще

Joy Jordan

“Preservation Resources” е подразделение на OCLC, което подпомага библиотеките не само да опазят ценните си колекции за бъдещите поколения, но и да осигуряват достъп до тях на настоящи и бъдещи потребители. В Bethlehem, Пенсилвания, този център е копирал повече от 65.5 млн. страници от специалните колекции на библиотеките на микрофилми. Около 1.5 млн. изображения от изследователските колекции, съхранявани на микрофилми и микрофиши, са превърнати в цифрови данни. Работи се върху подобряването на електронните услуги, които да включват електронен достъп до информация и доставка на документите.

Конгресната библиотека също работи върху дигитализирането на колекциите си. На web-страницата на LC American Memory могат да се намерят трудовете на Джордж Вашингтон и Томас Джеферсън, а в момента се работи и върху библиотеката на Абрахам Линкълн.

Този проект включва материали и от Канада, Аржентина, Мексико, Азия, Южна Африка.
“Preservation Resources” играе важна роля в сканирането на материали и поддържането на текущ архив от пилотните проекти на OCLC, включващи “Digital Shomburg Collection” на нюйоркската публична библиотека и “Robinson Collection of All American Girls Professional Baseball League” на мичиганската библиотека “Grand Rapids”.

Превод със съкращения – Евелина Спасова

Jordan, Joy. – Preservation resources : Working to preserve the past for a more informed future // OCLC Newsletter, 2000, N 238, p.3.

Библиосфера