Rozmowa o podobieństwach i różnicach w funkcjonowaniu bibliotek polskich a bułgarskich z Elżbietą Czyżewską, Joanną Bugzel, Karoliną Majcher

WYWIAD DLA BIBLIOSFERY

Elżbieta Czyżewska (ECz)
Joanna Bugzel (JB)
Karolina Majcher (KM)

Co sprawiło, ze wybrałyście Bułgarię?
Karolina Majcher: Wszystkie jesteśmy pracownikami Sekcji Gromadzenia i Opracowania Czasopism w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Często wspólnie dyskutujemy na tematy dotyczące rozwiązań bibliotecznych i nowinek technologicznych.  W polskiej literaturze fachowej wiele się pisze o zachodnich bibliotekach, które są bardzo rozwinięte, natomiast niewiele mówi się o bibliotekach Europy Środkowowschodniej. Program ERASMUS dał nam możliwość zaspokojenia naszej ciekawości i zdobycia odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Wybór padł na Sofie i bibliotekę NBU. Naszą uwagę zwrócił proponowany przez Bibliotekę, szeroki wachlarz usług elektronicznych, oraz organizacja katalogu elektronicznego.

Z jaką działalnością wiąże się nasza praca w bibliotece?
Karolina Majcher: Zajmuję się gromadzeniem, opracowaniem i katalogowaniem wydawnictw ciągłych (roczników, bibliografii i wydawnictw ukazujących się nieregularnie).
Elżbieta Czyżewska: Kataloguję czasopisma w formacie MARC 21, w systemie VIRTUA dla narodowego uniwersalnego katalogu (NUKAT), zajmuję się również przyjmowaniem darów czasopism dla biblioteki
Joanna Bugzel: Zajmuję się bieżącą rejestracją czasopism nabytych drogą prenumeraty i wpływających z darów, tworzę bazę dostawców, monitoruję kompletność i reklamuję brakujące tytuły

Jakie są podobieństwa i różnice w działalności obu bibliotek?
Elżbieta Czyżewska: Jesteśmy Biblioteką dziedzinową o profilu ekonomicznym. Nasza struktura organizacyjna różni się od struktury Waszej Biblioteki. Mamy dwie czytelnie: czasopism i książek, oraz wypożyczalnię. Tradycyjne usługi biblioteczne (wypożyczenia, praca czytelni) wyglądają podobnie.
Karolina Majcher: Nie mamy tak rozwiniętych usług elektronicznych. Moje czasopisma, dostarczanie elektronicznej kopii dokumentów, RSS, biuletyn „Biblioteka”, blog jak bardzo interesujące ofertą dla użytkowników, którą nasza Biblioteka nie dyspouje.
Joanna Bugzel: Zapytaj bibliotekarza, zaproponuj książkę do zbiorów, konto czytelnika, prolongata są to usługi porównywalne.
Elżbieta Czyżewska: Wielką zaletą waszej biblioteki jest stanowisko dla osób niewidomych, które w polskich bibliotekach występują sporadycznie i zazwyczaj tworzone są za funduszy specjalnych projektów.


Karolina Majcher: Inaczej kształtują się szkolenia biblioteczne. Tendencją w Polsce stają się szkolenia on-line. Dlatego nasza biblioteka odeszła od tradycyjnego sposobu nauczanie użytkowników. Ale należy zaznaczyć, że na życzenia wykładowców prowadzimy zajęcia z magistrantami i doktorantami.
JB: Nie ma różnicy w rodzajach i dostępie do źródeł elektronicznych.
Karolina Majcher: Polskie biblioteki między innymi nasza na swoich stronach WWW w zorganizowany sposób prowadzi ofertę druków dubletów (egzemplarzy, które Biblioteka posiada), których nie zauważyliśmy u Państwa (choć jeszcze nie wiemy jak to wygląda w bibliotekach państwowych).
Elżbieta Czyżewska: Kolosalne wrażenie zrobił na nas system biblioteczny EOSWeb i zintegrowane z nim inne programy komputerowe. Dzięki ich działaniu zwiększona zostaje efektywność podejmowanych w bibliotece działań.

Joanna Bugzel: RFDI, system przesuwanych regałów magazynowych to technologie stosowane w nowopowstałych bibliotekach polskich. Tak jak większość owoczesnych bibliotek myślicie również o „kiosku wypożyczeń” i „skrzynce zwrotów”, dlatego jestem przekonana, że można Was nazwać biblioteką wzorcową w Bułgarii.
Karolina Majcher: Warto podkreślić, że wymienione przez nas przykłady  to nie wielka część podobieństw i różnic w funkcjonowaniu bibliotek polskich z biblioteką NBU.

Co z tego, co Panie u nas widziały chciałybyście zastosować w Waszej Bibliotece?
Karolina Majcher: To co można wykonać: Repozytorium
ECz: Również redakcja biuletynu i bloga, kont na facebook, RSS.
Karolina Majcher: Przedstawimy system EOS Web, (bo wiemy, że jedna z polskich bibliotek na nim pracujemy), RFID.
Joanna Bugzel: Będziemy namawiały osoby odpowiedzialne za statystykę do korzystania z programy Googel Analitycs.
Karolina Majcher: Przedstawimy schemat organizacji promocji biblioteki.
Elżbieta Czyżewska: Zapewne ze szczegółami opowiemy o działalności każdej komórki organizacyjnej, zasadach pracy grup roboczych.

Czy jest coś bardziej pozytywnego w działalności bibliotek polskich, czego nie ma w bibliotekach bułgarskich, a co mogłybyście zaproponować?
Na to pytanie odpowiemy po spotkaniu z Panią Dyrektor, która opowie nam o bułgarskich bibliotekach, ale już teraz możemy powiedzieć, że nie ma w Bułgarii narodowego katalogu centralnego. W Polsce funkcjonuje Narodowy Uniwersalny Katalog NUKAT, który integruje katalogi większości polskich bibliotek naukowych.

Czy zaproponowałybyście innym kolegom przyjazd do tej biblioteki?

Elżbieta Czyżewska: TAK na pewno koleżankom i kolegom z naszej biblioteki, oraz z zaprzyjaźnionych bibliotek.

Joanna Bugzel: TAK

Karolina Majcher: TAK, poza tym we wrześniu działalność Waszej biblioteki przedstawimy na konferencji „VI Forum Młodych Bibliotekarzy: Otwarci”Bibliotekarze.ue” http://www.sbp.pl/fmb/informacje, które odbędzie się w Poznaniu. Wart nadmienić że w Polsce funkcjonuje strona WWW http://bibliosfera.net/ o takiej samej nazwie jak Wasze czasopismo, zawierająca ciekawe informacje polskie i zagraniczne ze świata bibliotekarskiego dla osób „dla których Biblioteka znaczy coś więcej niż „tabliczka zachować ciszę”.

Presentation

Библиосфера