Над половин милион статии, свободни за четене и теглене

Електронният архив JSTOR предложи от началото на септември свободни статии за всички, които желаят да четат. Така организацията цели да привлече не само институции, а и повече индивидуални потребители. Ползватели са повече от 7 000 висши училища, колежи, изследователски институти, музеи, обществени библиотеки и фирми в 153 страни от цял свят.

Какво може да се използва свободно?
Чрез “Early Journal Content“ могат да се четат и изтеглят съвсем свободно над 500 000 статии от над 200 списания в областта на изкуствата, хуманитарните науки, икономиката, политическите науки, математиката и др. Времевата граница е обвързана с авторското право – включени са документи, публикувани в САЩ преди 1923 г. и преди 1870 г. другаде. Свободният достъп е до 6 % от цялото съдържание на електронния архив.

Как се достъпват?
Потребители имат две възможности. Могат да прелистват от “Early Journal Content “ или да използват разширеното търсене и да ограничат резултатите с “Only content I can access. Хубаво е да се отбележи, че физическите лица ползват свободното съдържание по същия начин както оторизираните потребители лицензирания достъп. Функционалността е еднаква.

Как се стигна до “Early Journal Content “ през 2011 г.?
В свое писмо Лаура Браун, изпълнителен директор на JSTOR, в обръщението си към библиотекари и издатели, казва че се стига до тази кулминация след предприети различни инициативи през годините. През 1999 г. стартират с индивидуална програма за достъп. Първоначално започват да работят със свои издатели и научни дружества, като преговарят с тях да предоставят свободен достъп до изданията си на свои членове и на други индивидуални потребители. Тя споделя, че до момента по този начин се ползват 300 списания. Следващата им стъпка е през 2006 г., когато инициират програма, в която издателите могат да продават свои статии чрез платформата на JSTOR. Лаура Браун съобщава, че към този момент 762 списания се възползват от тази възможност. Не по-малко интересен е фактът, че издателите работят със свои собствени цени. В 2009 г. започва партньорство с университети и колежи за офериране на alumni достъп до съдържание на системата. Годината 2010 е свързана с цял набор от прояви – тестване и добавяне на нови форми за достъп на физически лица. От JSTOR смятат, че тези усилия и постигнатото до тук е с голям потенциал в бъдеще.

Ще рефлектира ли използваното свободно съдържание в статистическите отчети?
Цялото съдържание независимо дали е свободно или лицензирано се индексира в статистически отчети. Използването на безплатно съдържание няма да се показва в отчетите за лицензионно ползване. Тази информация е важна за библиотеките.
При издателите – използването на Early Journal Content ще се отчита и в най-използваните статии, най-използваните броеве и заглавия. Те ще могат да виждат, използването на цялото съдържание по зададен период за свободно и лицензирано съдържание или комбинирано.

Библиосфера