Отворен модел за достъп и услуги от Versita

Versita Open е издателска платформа с отворен модел за достъп и услуги, свързани с електронно публикуване на научни списания във всички области на знанието. Тя е продукт на издателска къща Versita, създадена още през 2001 г. Включените списания в момента надхвърлят 200.

С какво се различава?
Тя предлага както собствени така и чужди списания. Оферира цялостен набор от издателски услуги, освен това екипът е отворен към специфичните нужди на редакторите и е готов да преговаря за индивидуални изисквания. Versita Open не налага бизнес модели на участващите списания.

С какво привлича издателите на списания?
Собствениците твърдят, че осигуряват първокласна технология за онлайн публикуване, покритие от базите данни с анотации PubMed и Thomson Scientific, а също и ползване от огромен брой библиотеки.

Какво печели авторът?
За повечето издания авторът не се таксува. Получава възможност за повишаване на читаемостта на неговата публикация. Логично следствие от това е по-голямата вероятност за цитиране.
Всички получават свободен достъп до пълния текст на статиите.

Библиотекарите?
Те “получават” още малко работа, тъй като ще “прелистват” още една колекция на свободен достъп. С цел да се създаде добро партньорство между библиотеките и издателството е създаден библиотечен консултативен съвет.

Внимание!
Издателство Версита публикува и собствени списания на абонаментен принцип, както и такива в съдружие с издателство Springer и De Gruyter. Фирмата предлага на издателите разпространение на книги, партньор са на американската компания Ebrary за Централна и Източна Европа, която продава в повече от 100 държави.
Полската академия на науките избра издателството за публикуване на част от своите списания.

За повече информация тук.

Библиосфера