За случващото се за първи път

Не мога да подмина, да оставя някак незабелязано, отдалеченото ползване на български периодични издания и книги от български издател чрез негова платформа. Това невероятно събитие се случи в края на 2013 г. Пиша невероятно, защото години наред преподаватели и студенти питат как могат да използват българска литература онлайн.

Преди 10 години, когато прохожда ползването на електронни ресурси у нас, през 2003 г. проведените търсения в базите данни на EBSCOhost[1] са 72 960, а през 2004 г. те нарастват 1,8 пъти и стигат до 131 083. Това са всички проведени търсения в страната, общо 34 участника, между тях университети, регионални библиотеки, научни институти и агенции. Оттогава насам броят на електронните ресурси непрекъснато се увеличава. Статистическите данни ясно показват, че все повече читатели ги използват. Възникна обаче разминаване между търсеното от повечето читатели и предлаганото.  Електронните ресурси са предимно на английски език. Базите данни на EBSCOhost от години предлагат превод на български език на част от документите, които са в html формат. Оказа се, че английският език като език не е достъпен за една част от ползвателите, но за друга голяма част е. По-сериозното разминаване се изразява в характера на самата информация. Най-ярък пример мога да дам със студентите по право. Те имат нужда от монографии, списания, годишници, сборници, енциклопедии и редица други документи, съобразени с българската правна наука и практика. Наистина ползването на правно-информационни системи е полезно, но не е достатъчно.

От няколко години читателите се радват на немския е-ресурс Central and Eastern European Library (CEEOL), който осигурява достъп до пълнотекстови статии от научни списания в областта на хуманитарните и социалните науки, издавани в Централна, Източна и Югоизточна Европа. Те се издават на английски, немски, френски, словенски, румънски, унгарски и др. езици. Включени са и 53 български списания (към 17.12.2013).  Между тях са много търсени заглавия, например „Социологически проблеми“, „Правна мисъл“, “Български фолклор”, “Българска етнология”, „Критика и хуманизъм“, „Психологични изследвания“ и редица други.

И най-накрая се случи така, че българският издател ИК „Труд и право“ направи възможно отдалеченото ползване на своите е-списания и е-книги чрез „ЕПИ On-line“. Особено ценни за преподаватели и студенти са дайджестите: „Търговско и облигационно право“, „Търговско и конкурентно право“, „Труд и право“, „Собственост и право“, „Счетоводство, данъци и право“, списание „Информационен бюлетин по труда“, както и книгите-годишници „Социално осигуряване“, „Трудови отношения“, „Счетоводство“, „Данъчно облагане и счетоводно приключване“, „Новото данъчно законодателство“ и други.
Да се надяваме, че при налична вече българска практика в тази посока и други издатели ще последват техния пример.

Гергана Мартинова,
гл. ред. “Библиосфера”


[1] Данните са изнесени на 21 октомври 2004 г. от Надя Терзиева в презентация на тема: „Две години Български информационен консорциум“ на национална среща на БИК;

Библиосфера