Нова услуга за учени и изследователи KUDOS

Какво е Kudos? – свободна услуга, която цели да направи публикациите на учени и изследователи достъпни и популярни.

В момента услугата се изгражда и ще може да се използва свободно през 2014 г.
Всяка година се публикуват повече от 1 милион научни статии и голяма част от тях остават скрити, не достигнат до своята аудитория. Kudos ще подпомогне автори и институции при популяризирането на публикациите.  Създателите на платформата твърдят, че публиката ще бъде разнородна: изследователи, учени и преподаватели, бизнес среди и практици. Услугата предлага набор от приложения за лесно откриване, четене и цитиране. Освен че събира информация, в нея ще се и създава такава (резюмета, свързана мултимедия и други), а това от своя страна ще помогне на читателя да филтрира непрекъснато увеличаващия се брой научни публикации. В платформата е създадена възможност за споделяне на информация чрез социални мрежи и имейл с цел увеличаване на видимостта. Системата измерва и оценява ефекта от едновременно създадената и споделена допълнителна информация (метаданни, мултимедия) на ниво статия.

В изграждането на  Kudos участват AIP Publishing, Royal Society of Chemistry и Taylor & Francis, а през 2014 г. ще се включат Bioscientifica, British Editorial Society of Bone & Joint Surgery, Cambridge University Press, Cogent OA, Dove Medical Press, eLife, Elsevier и International Union of Crystallography.

Kudos се появява за първи път през септември 2013 г. и оттогава има 5000 регистрирани автора. Създателите на услугата ще публикуват окончателните резултати от програмата си за 2013 г. в началото на 2014 г. Организираното участие във платформата е ограничено, но все още някои места са свободни – за издатели, организации или институции, заинтересовани от участие (необходимо е да се пише на info@growkudos.com).

Повече информация ще откриете на адрес: www.growkudos.com.

Библиосфера