Библиотека „Серхио Питол“ в лицето на главния библиотекар Хуан В. Лабахос Хименес пред сп. „Библиосфера

Интервюто взе Десислава Милушева

Резюме: Интервюто с главния библиотекар Хуан В. Лабахос Хименес на библиотека „Серхио Питол“ към институт „Сервантес“ в гр. София бе взето след негова специална визита в библиотеката на Нов български университет. Библиотеката носи името на мексиканския писател Серхио Питол, удостоен с наградата Сервантес през 2005 г. Библиотечният фонд се състои от книги, филми и музика на испански и латиноамерикански автори, справочни издания, списания, разнообразни материали за изучаване на испански език. Предлагат се книги на каталонски, галисийски и баски. Мрежата от библиотеки на институт „Сервантес“ предлага на своите читатели богата колекция от онлайн справочни материали, библиографии, указатели, речници, енциклопедии, новини и други.

Хуан В. Лабахос Хименес

Споделете някои предизвикателства от професионалния ви път?
Предизвикателствата следват едно след друго, тъй като човек трябва да бъде в крак с новите технологии. Изисква се присъствие в социалните медии и библиотечно-информационните услуги трябва да се предлагат по особено атрактивен начин.

Какво ви провокира да изберете професията библиотекар?
Винаги съм искал да се ангажирам като държавен служител. Надявах се, да имам възможността да предлагам точна и полезна информация като по този начин подпомагам разширяването на общата култура на обществото.

Има ли Испания национална стратегия по отношение на придобиването и осигуряването на достъп до електронни книги и документи?
Не съществува национална стратегия за придобиването на електронни документи в Испания. Библиотеките от различните региони в страната (Comunidades Autónomas) управляват и планират самостоятелно своя бюджет, също както университетите и научните центрове.

Каква е политиката на комплектуване на електронни книги и ресурси? Имате ли традиции в споделеното придобиване и консорциуми споразумения на ресурси?
Централата на институт „Сервантес“ в Мадрид, която управлява 60 библиотеки в различни части на света, централизирано закупува електронни книги и ресурси за всички институции в мрежата. Подборът, каталогизирането и поддръжката на различните електронни ресурси се осъществява съвместно от библиотеките в системата на институт „Сервантес“.

Как е организиран достъпът до електронни книги и списания в Испания?
Организиран е чрез различни търговски платформи. Много университети и научни центрове непрекъснато увеличават обема на своите научни дигитални архиви, които са на свободен достъп.

Могат ли потребителите ви да придобиват офлайн копия на техните мобилни устройства или достъпът до заглавия електронни документи е ограничен само за определен период от време?
В нашия случай предлагаме и двата варианта на използване на електронни книги. Можем да предоставим копие за неограничено ползване или за определен период от време в зависимост от отделните споразумения с издателите.

Можете ли да посочите най-популярната библиотечно-информационна услуга в испанските библиотеки?
Услугата, която се радва на най-голям интерес е „Попитай библиотекаря“, позволяваща задаването на различни по естество въпроси, а отговорите се осъществяват от професионалисти, работещи в справочните отдели на общодостъпните библиотеки в Испания.

Мислите ли, че технологичното развитие и появяването на библиотеките онлайн да ги направи по достъпни за техните читатели, или все още има какво да се желае в тази насока?
Лично аз, намирам идеята, библиотеките да са отворени към своите читатели за предхождаща развитието и навлизането на новите технологии в библиотечната дейност. Много е важно достъпът до библиотеките да се развива и усъвършенства, особено в съответствие с последните технологични постижения.

Какво вълнува испанските потребители?
Привлекателност на услугите, лесен достъп и улеснено използване.

Имате ли вече впечатления от България? Има ли голяма разлика между обстановката в Испания и България, или те си приличат повече, отколкото предполагаме?
В Испания библиотеките в много по-голяма степен са сборен пункт и място за учене, отколкото в България.

Библиосфера