Библиотеката и академичното образование по туризъм

Програма „Еразъм” в Университета на Лапландия, Финландия

Мартин Стефанов

Резюме: Авторът прави съпоставка между библиотеките на Университета на Лапландия във Финландия и библиотеката на Нов български университет като студент, обучаващ се в програма „Туризъм”. Той споделя своите виждания за ресурсите и услугите, които предлагат двете институции. Отделя внимание на езика на научната литература, сроковете за нейното заемане, броя на документите за заемане, професионализма на библиотекарите и влиянието на вътрешния интериор върху четенето.

Abstract: The author makes a comparison between the library of the University of Lapland, in Finland and the library of a New Bulgarian University – as a student in the program „Tourism“. He shares his views on the resources and services offered by the two institutions. He focuses on the language of literature, the terms of its loan, the number of documents that students are allowed to borrow, the professionalism of the librarians and the influence of the library’s interior as an influence on reading there.

Осезаемо академично развитие, в личен аспект, осъществих по време на програма „Еразъм” в Университет на Лапландия, Рованиеми, Финландия, през академичната 2012–2013 г. Избрах да кандидатствам в него поради многообразието от курсове на английски език по програма „Туризъм”, в която се обучавам в Нов български университет (НБУ).  Освен с дългогодишни традиции в областта на туризма, университетът разполага и с богата колекция от бази данни и внушителна библиотека.

Вход и външна кутия за връщане на книги

Туризмът е динамична специалност и намирането на общ език за комуникация, който в  случая е английски, е от съществено значение за бързото и качествено предаване на информация. За чужди и финландски студенти не представлява трудност да изучават туризъм, както която и да е друга специалност, на английски език, което дава свобода на библиотеката да набавя най-добрите и най-нови изследвания във всички сфери на туризма, които разбира се, са доминирани от англоговорещия свят. Да бъде преведено ново проучване е скъпа и мудна процедура. Мога да добавя и ненужна предвид това, че в специалността е предимство владеенето на различни езици. В университета във Финландия често гостуват лектори от цял свят, някои от тях остават за цял семестър или дори година, за да преподават свое проучване. Това дава възможност на университета да предлага постоянно последните тенденции и разнообразно обучение.

Университетът разполага с две библиотеки. Едната е основна университетска библиотека, а другата е профилирана в област туризъм, в която почти всички книги са на английски език. Това за мен бе меката на литературата в моята специалност. От посетените от мен библиотеки, в най-добрия случай, е отделен рафт с книги,  затова изключително интересно бе да бъда на място, в което всички книги са за туризъм. Университетът на Лапландия, също както библиотеката на Нов български университет, предлага достъп за студенти и преподаватели до различни електронни ресурси, като „Ebrary” например, която предлага хиляди издания.

Но нека да кажа няколко думи за библиотеката като място, в което тече усърден работен процес. По време на обучението ми в Рованиеми, съзнателно и несъзнателно сравнявах двете библиотеки. Така правя с всичко, когато пътувам по света, нали трябва да си сверяваме часовниците отвреме-навреме. Част от тези съпоставки ще си позволя да изложа и тук.

Читалня

За мен бе истинско удоволствие да прекарвам времето си в библиотеката на Университета на Лапландия. Дори когато нямах лекции се качвах на колелото, въртях педали половин час в едната посока при температура от минус 25 градуса по Целзий, за да чета в библиотеката. Не, че не можех да чета и в общежитието, но обстановката на библиотеката ме предразполагаше да уча. Седейки сред всички тези книги, дървена мебелировка и романтични индивидуални лампи, това някак отваря съзнанието за нова информация. Да, отделям огромно значение на атмосферата. Тя именно създава у мен нагласа за учене. Всеки интелектуален труд изисква атмосфера. Изключително удоволствие е да чета и в библиотеката на НБУ, повярвайте ми, обърнал съм внимание на всеки детайл, като започнем от осветлението, минем през климатичната инсталация, мебелировката и стигнем до обслужването. Единствената разлика между двете библиотеки е интериорът. Този в Рованиеми е в стар, романтичен стил, докато библиотеката на НБУ е по-скоро модерен.

Книгите се подвързват с безцветно фолио

В университета и библиотеката в Рованиеми няма охранители, а гардеробът бе със свободен за всички достъп, дължащ се на етичната невъзможност някой да злоупотреби. Книгите имат сензорен датчик и са в изключително добро физическо състояние. Всички  нови издания, преди да бъдат подредени на рафтовете, са пластиковани, както ще видите на прикачените от мен снимки. На вътрешната страна на предната корица не е залепен стикер за обозначаване на датата на връщане. Максималният срок за заемане е 14 дни, с право на презаписване за още 14, ако няма чакащи. Този срок ми се струва много по-справедлив, отколкото срокът от 1 месец, който предлага библиотеката на НБУ. При презаписване той става 2 месеца, което според мен е изключително дълго време. Два дни преди крайния срок за връщане на дадена книга студентът получава напомнящ имейл. При закъснение от 1 ден глобата е 2 Евро. При запазване и незаемане на книга от студент неустойката е също 2 евро. Това също ми се струва справедливо. Много студенти в НБУ запазват книга, която не взимат, и която стои 3 дни в състояние на изчакване и поради липсата на стимул (глоба), не си правят труда да откажат заявката. Признавам, че и аз веднъж направих така, за което съжалявам.

Свободен достъп

Интересно е, в библиотеките на Рованиеми няма ограничение на броя заети книги. Студент или преподавател може да вземе колкото книги пожелае. В НБУ има ограничение от 5 броя книги, което пък ми се струва по-удачен вариант от колкото липсата на ограничения, при която вместо да оптимизира избора си, студентът често се изкушава да взема ненужни издания „за всеки случай“. Двете библиотеки, тази в Рованиеми и тази в НБУ разполагат с разнообразни начини за връщане на заета книга: предаване на служител; чрез самообслужване с уред, с какъвто разполага и библиотеката на НБУ или чрез поща или куриерски фирми. Единствената опция в повече, с която финландците разполагат е пускане на книгите в кутия, която се намира пред входа на библиотеката, с цел книгата да бъде върната и в извънработно време.

Колкото до библиотекарите, работещи там, от тях струи професионализъм и учтивост, също както и при служителите в библиотеката на НБУ. Това за мен е от съществено значение. Това е част от атмосферата. Професионализмът, с който работят служителите на библиотеките, освен в наша помощ, мен лично ме кара да изпитвам уважение и оценявам сложността на „скритата“ организация, която прави ползването на услугите на библиотеката лесно, бързо и приятно. Учтивостта на служителите и в двете библиотеки пък правеше часовете ми там още по-приятни.

Библиосфера