Система за редакция на съдържание „Joomla”

На 17 август 2005 г. проектният лидер Андрю Еди[1] и останалите деветнадесет разработчика на Mambo Open Source Project публикуват писмо[2] в частта за известия на обществения форум mamboserver.com, поддържан от фондацията. В това писмо се изразява желание за развитие на последващо развитие на системата единствено и само на принципа на отворения код, достъпен за цялата общност. Като резултат от интереса на повече от хиляда разработчици в тази сфера е формиран нов уебсайт: www.OpenSourceMatters.org. Именно през този интернет сайт Андрю Еди и неговите съмишленици започват да разпространяват информация за потребители, разработчици, уеб дизайнери и за общността като цяло. За развитието на проекта по-късно са подпомогнати от проф. Ебен Моглен[3] и ръководената от него организация – Software Freedom Law Center[4], занимаваща се про боно с правно представителство и правни услуги за про боно разработчици в областта на безплатния и софтуера с отворен код.

1.2. OpenSourceMatters (OSM)

OpenSourceMatters (OSM) е основана като организация с идеална цел в САЩ[5] с главна цел финансова и правна подкрепа за проекта Джумла. Тази организация държи правата за търговската марка Joomla!, както и съпътстващите лога.

1.3. Joomla

Андрю Еди провокира колегите си и новосформиралото се общество да бъде избрано име за новия проект. Съществува и списък с предварително избрани имена. Въпреки това основният екип избира такова, което не е част от този списък – Joomla. Етимологията на името произлиза от африканския език суахили (jumla, суах. – общо, всички заедно, едно цяло). Сходно значение има и в арабския език, както и в езика урду. Английското произношение на думата променя и записа ú на латиница – joomla [dju:mla], откъдето се формира и името – „Joomla!“. В България проектът придобива публичност и бива наричан и изписван с българската транслитерация на английското произнасяне, а именно джумла. След гласуване в сайта на общността е избрано и лого.

Развитието на проекта в рамките на отворения код (open source) след 2005 г. е изключително интензивно. Включилите се програмисти на софтуерния език PHP, разработчици на интернет страници, художници, аниматори, преводачи и специалисти от различни области на информационните технологии спомагат за популяризирането на тази система за редакция на съдържание.

Джумла печели наградата Packt Publishing Open Source Content Management System (издателство специализирано в публикациите и учебниците за разработчици в сферата на информационните технологии и софтуера) през 2006 г., 2007 г. и 2011 г.[6]

[1] Andrew Eddie. The Joomla! Community Portal. [Viewed 01 March 2015]. Available from: http://community.joomla.org/july-2008/author/66-andrew-eddie.html

[2] Mambo Open Source Development Team – letter to the community. In: The Joomla! Forum [online]. 12 August 2005 ! [viewed 01 March 2015]. Available from: http://forum.joomla.org/viewtopic.php?f=8&t=72

[3] Ебен Моглен – професор по право към Columbia Law School, вж. Eben Moglen. [Viewed 01 March 2015]. Available from: http://emoglen.law.columbia.edu

[4] Software Freedom Law Center (SFLC). [Viewed 01 March 2015]. Available from: http://www.softwarefreedom.org/

[5] About Open Source Matters (OSM). [Viewed 01 March 2015]. Available from: http://opensourcematters.org/about/organization.html

[6] Open Source Content Management System Award Winner Announced. In: Packt Publishing. 14 November 2006 [viewed 01 March 2007]. Available from: https://www.packtpub.com/article/open-source-content-management-system-award-winner-announced

Библиосфера