Система за редакция на съдържание „Joomla”

 • конкретно за този вариант предвидена до декември 2014. Софтуерът вече работи и с бази данни различни от MySQL.
 • Джумла 3.0 – септември 2012. Графикът на разработки е сменен от януари / юли на септември / март за удобство на разработващите екипи. Джумла 3.0 се явява концептуално нова разработка на интерфейса и съпътстващата документация с няколко варианта (3.1, 3.2, 3.3, 3.4). Предвидената поддръжка е до ноември 2015, когато следва да бъде представен новия LTS вариант Джумла 3.5.

Версията, разглеждана за целите на сравнителния анализ, е Джумла 3.4 от 24 февруари 2015 г.

 1. Софтуерна база

Системата Джумла 3.4 е изградена на базата на скриптовия компютърен език[1] PHP[2]. Езикът е с отворен код и е тясно специализиран за проектирането на сървърни приложения. Характерна черта при тези приложения (апликации, програми, софтуер) е обработването на информацията, което се извършва от обслужващата страна (server) и се предава под формата динамично съдържание към клиента (client). Преносната среда е компютърна мрежа, а визуализацията на резултата е посредством браузър (софтуер за визуализация на съдържание в Интернет[3]).

Информацията се съхранява под формата на подредени систематично записи (records) в бази данни, управлявани от системи за управление на бази данни (СУБД). Джумла 3.4 може да използва за СУБД – MySQL, Microsoft SQL (след версия 2.5) и PostgreSQL (от версия 3.0).

 1. Инструментариум

Вградените софтуерни средства в системата за редакция на съдържание Джумла 3.4 включват:

 • предварително зададени шаблони за готови интернет сайтове (шаблони (templates) с разнообразен стил и оформление;
 • пълнотекстов HTML редактор;
 • кеширане на страници;
 • RSS споделяне;
 • автоматично конвертиране на HTML страници към PDF вариант, подходящ за печат;
 • блогове и новинарски емисии;
 • собствена търсеща система по различни критерии.
 1. Преводи и поддръжка на мултиезичност

Компонентите и самата система са преведени на 64 езика[4], между които и български. Превод, търсене в текст и съхранение на информацията са осигурени както в

[1] Hemmendinger, David. Computer programming language (2015). In: Encyclopaedia Britanica [online]. [Viewed 19 January 2015]. Available from: https://www.britannica.com/EBchecked/topic/ 130670/computer-programming-language

[2] PHP е популярен и широко използван компютърен език (вж. PHP [Viewed 01 March 2015]. Available from: http://php.net/). Разработка на канадецът от датски произход Размус Лердорф.

[3] Браузер – от англ. browser. Примери: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera и др.

[4] Joomla Translations. In: Joomla! Community Portal. 04 октомври 2008, 07:35 [viewed 09 April 2015]. Available from: http://community.joomla.org/translations.html

Библиосфера