Система за редакция на съдържание „Joomla”

административната част, така и в клиентската част (front-end) видима под формата на уебсайт. Поддържаните писмени системи и езици включват както такива на латиница (английски, немски, френски, холандски, унгарски, фински и др.), така и на кирилица (български, руски, сръбски и др.). Системата може да работи ефективно с арабски, гръцки, сирийски, тамил, суахили и др. Застъпени са както логографическите писмености (японска, китайска) с изписване отляво надясно, отдясно наляво и отгоре надолу, така и корейският хенгуол.

Пълен списък на поддържаните езици в Джумла 3.4:

Afrikaans | Albanian | Arabic Unitag | Belarusian | Bosnian |Bulgarian | Catalan | Central Kurdish | Chinese Simplified | Chinese Traditional | Croatian | Czech | Danish | Dutch | English (Australia) | English (Canada) | English (USA) | Estonian | Finnish | Flemish | French | French (Canada) | Galician | German | Greek | Hebrew | Hindi | Hungarian | Indonesian | Italian | Japanese | Korean | Latvian | Macedonian | Malay | Montenegrin | Norwegian (Bokmål) | Persian | Polish | Portuguese (Brazil) | Portuguese (Portugal) | Romanian | Russian | Serbian (Cyrillic) | Serbian (Latin) | Sinhala | Slovak | Spanish | Swahili | Swedish | Syriac (East) | Tamil (India) | Thai | Turkish | Ukrainian | Uyghur | Vietnamese | Welsh

Преводът на софтуера включва цялостния административен и потребителски интерфейс. За някои версии и съпътстващата документация.

Мултиезичност като понятие в системите за редакция на съдържание представлява възможността един документ и отделните негови компоненти (автор, заглавие, съдържание, ключови думи) да бъде записан като отделен запис в базата данни и визуализиран при нужда в съответната езикови версия на интернет сайта. Джумла 3.4 дава възможност за избирателно съхранение и визуализиране на ниво документ.

  1. Метод на внедряване

7.1. За операционна система Linux

Джумла 3.4 разполага с инсталатор, базиран на съвкупност от софтуерни пакети LAMP. Акронимът е съставен от (L – Linux – операционната система, A – Apache – уеб сървър, M – MySQL – релационна база данни, P – PHP, Python или Perl). Препоръчителните компоненти за инсталация на Linux базирана Джумла[1] са: PHP 5.4, MySQL 5.1 или PostgreSQL 8.3.18, Apache 2.x или Nginx 1.1.

7.2. За операционна система Microsoft Windows

Чрез Microsoft Web Platform Installer за поддръжка на PHP и MySQL или с развойните средства и среда налични в Microsoft Windows Server – Microsoft IIS (Internet Information Server и Microsoft SQL Server).

Препоръчителните компоненти за инсталация на Microsoft Windows базирана Джумла[2] са: Microsoft IIS 7 и Microsoft SQL Server 10.50.1600 или PostgreSQL 8.3.18.

8. Разширения и допълнителни пакети за Джумла

[1] Вж. Technical Reqirements. Joomla! [Viewed 09 April 2015]. Available from: http://www.joomla.org/technical-requirements.html

[2] Пак там.

Библиосфера