Нова библиотека

Калина Тодорова

Резюме: Авторът е магистър по „Архитектура“ и през 2014 г. работи в Библиотеката на Нов български университет. Тази статия представя част от нейния магистърски проект за изграждането на библиотека в кв. „Студентски град“, гр. София. В него тя съчетава придобития опит като библиотекар и нейните знания в областта на архитектурата.
Ключови думи: проект за библиотека, библиотека, архитектура.

Abstract: The author is an MA in Architecture. She worked for the Library of New Bulgarian University in 2014. This paper presents a part of her MA project for the construction of modern library in Student Town, Sofia, Bulgaria. In it she combines the experience gained as a librarian and her knowledge in the area of Architecture.
Keywords: library project, library, architecture.

 

Настоящият текст представя проект за нова библиотека в гр. София. Неговото първо предложение се отнася до избора на място. Най-уместно е това да бъде кв. Студентски град като университетски кампус, който възниква през седемдесетте години на миналия век и има за цел да осигури общежития на студентите, дошли да получат висшето си образование в София. Идеята за построяването на библиотека няма за цел да реши всички социални и градоустройствени проблеми на местността, но би имала голям принос за студентите и всички читатели по пътя на тяхното професионално развитие.

Триизмерен модел на идеен проект за библиотека, обхващащ новоизградената паркова среда и водни площи

Сърцето на университетския кампус е библиотеката, чиято функция започва все повече да се доближава до тази на културен център. Отдавна са отминали времената, в които думата „библиотека“ се свързва единствено с досега до физическото тяло на книгата. Днес наличието на интернет предоставя бърз достъп до разнообразна информация и прави живота на хората все по-отворен в онлайн пространството. Това създава нова нужда в обществото – тази за обособяване на такива социални пространства, които да предлагат както виртуална, така и физическа комуникация – двете играят важна роля в живота не само на студентите, но и на хората като цяло. Тези промени неминуемо се отразяват във функциите, които поема университетската библиотека и съответно налагат необходимостта от промяна и във физическото ú измерение.

Ситуация на сградата и снимки на съществуващия терен

В проучванията на съвременните библиотеки от архитектурна гледна точка се цели обособяването на гъвкави пространства, които да предоставят възможност за самостоятелна и екипна работа, но също така и за прекарване на свободното време, посещаване на открити лекции, обучения, изложби и мероприятия. Достъпът до информация следва да бъде бърз, лесен и съобразен с възможностите на новите технологии, а атмосферата трябва да стимулира въображението, раждането на нови идеи, създаването на контакти и желанието за личностно и професионално развитие на своите читатели.

Ето защо целта на проекта е да предложи създаването на нова модерна библиотека, даваща поле за изява и организиране на разнообразни занимания и културни събития, стимулиращи личностно развитие и обогатяване на културата на широк набор от студенти и читатели.

Теренът е ситуиран в центъра на кв. Студентски град на кръстовището на две от най-популярните, натоварени и посещавани улици: ул. „8ми декември“ и бул. „Академик Стефан Младенов“. Пътната мрежа е добре изградена и мястото е достъпно посредством улици от всичките страни както за пешеходци, така и за автомобили. От там минават няколко маршрутни таксита, а в непосредствена близост се намират също спирки на масовия градски транспорт.

Както локацията, така и функцията на сградата налагат необходимостта външното пространство да бъде по такъв начин премислено, че да задоволява всички нужди на посетителите. В случая ключовото разположение, от една страна, го превръща в идеално място за социални събития, а от друга,трябва да бъде осигурена дистанция от шума, пътния трафик, ежедневното преминаване на тълпите студенти и посетители на квартала.

За да се организира и обособи по най-функционалния начин за всички групи читатели, проектът предлага частично вкопаване на сградата и обособяване на два вида външни пространства в рамките на терена:

  • едно ниво на това на съществуващия терен, от страната на кръстовището на двата булеварда с директна връзка от парка, УНСС и прилежащите улици, където светският живот е в пиковата си точка (организират се срещи между лекции, обедни почивки, публични изяви др. прояви), а движението на хора и автомобили е постоянно;

второ вкопано ниво, което да позволява обособяването на по-спокойна паркова среда с водни площи, пространства за отдих и изолиране от шумната среда – място, където човек може да се уедини с книга или да се наслади на една по-релаксираща атмосфера.

Разрез 1, поглед откъм кръстовището на ул. 8ми септември и бул. „Акад. Стефан Младенов“ (дясно), поглед от вътрешния двор (ляво)
Разрез 2, визуализации

В двете пространства са предвидени форумни места за сядане, допълнително озеленяване, места за открити изложби и събития. Сградата на библиотеката е това свързващо звено на двете пространства, което, взаимодействайки в пълна хармония с терена, позволява допир и до двата вида „свята“ и осигурява на всеки посетител, това от което има нужда.

Като цяло проектът на сградата, в екстериор и интериор, следва концепцията за чистото човешкото възприятие на книгите, което залага на любопитството, провокацията, очакванията, а също благоговението дори пред вида на книгите.

Самата сграда е разположена на площ от 1300 кв.м. и е с разгъната застроена площ от 3308кв.м. Включва четири нива, връзката между които се осъществява посредством асансьори и няколко стълбища. Планирани са следните достъпни за читателите зони:

  • библиотечният фонд се предвижда да бъде на свободен достъп и на самообслужване;
  • зони за самостоятелна регистрация на всички нива, копирни машини, компютри и работни места;
  • зони за работа на хора в неравностойно положение, като всички помещения ще са съобразени с действащата наредба за достъп на хора с увреждания.

Планирани са и зони, които ще бъдат достъпни единствено от служители на библиотеката – това включва всички помещения, свързани с работния процес като дейности, засягащи доставката, обработката, съхранението или дигитализирането на документите и други.

В допълнение предвидени са и места за отдих като книжарница, многофункционална зала, зони за изложби и др. както за читателите, така и за персонала. Както функционалното решение, така и конструкцията на сградата са решени по-такъв начин, който позволява максимално свободни пространства през които движението е безпрепятствено, и което да може да бъде модифицирано лесно според нуждите на читателите, а контрола и сигурността са разпложени само на изходите на сградата.

Интериорни и екстериорни 3Д визуализации
Интериорни и екстериорни 3Д визуализации

Библиотеката винаги е била и ще бъде важна част от академичния живот на обществото. Промените в технологичния свят дават възможност за скок в развитието и подобряването на качеството на предлаганите услуги по-начин, който не е бил възможен в миналото и това е едно огромно облагодетелстване за цялото ни общество. Като студент на Нов български университет се радвам, че университетската библиотека е от положителните примери за модерна библиотека в страната[1].


[1] Благодаря на научния си ръководител, д-р.арх. Гергана Стефанова и на колегите от библиотеката на НБУ за консултациите и коментарите във връзка с проекта на моята дипломна работа.

Библиосфера