Виртуална библиотека „Етика“

7.1Виртуална пълнотекстова библиотека за българска етика е съвсем нов идеен проект на секция „Етически изследвания“ към Института за изследване на обществата и знанието при Българската академия на науките. В нея са свободно достъпни критически статии, сборници и монографии в областта на етиката и философията на български и английски език на изтъкнати съвременни български изследователи. Към момента библиотеката разполага с копия на 49 заглавия, от които 25 монографии, 15 сборника и 9 статии. Съдържанието към създадената база данни се допълва периодично. Всички материали в библиотеката са предоставени с разрешението и съгласието на авторите или техните наследници и могат да бъдат намерени на официалния уеб сайт на секцията.

Библиосфера