Проект „Discovery“

8.1

През 2005 г. Европейският парламент и Съветът на ЕС взимат решение за създаване на многогодишна общностна програма за по-голяма достъпност, използваемост и експлоатация на цифрово съдържание в Европа. Резултатът е програмата „eContentplus“, с чиято подкрепа се създава проект „Discovery“ със съвместното участие на няколко организации под ръководството на Института за съвременни текстове и ръкописи (Франция).

Основната цел на проекта „Discovery“ е да осигури свободен достъп до значими философски текстове. Така възниква базата „Philosourse“. Тя обединява няколко колекции, чиито текстове се поместват в различни периоди от история на философията:

I. Древногръцка философия. В това направление се създават три основни колекции: 1) Pre-socratic Source, 2) Socratics Source и 3) Diogenes Laertius Source. Те предоставят висококачествени копия на фрагменти на досократическите философи, свидетелства относно Сократ и сократиците, сократическите произведения на Ксенофонт, Облаци на Аристофан и Животът на философите на Диоген Лаерций на древногръцки език, като някои от текстовете са достъпни също така на немски и италиански език.

II. Новоевропейска философия. В това направление се създава колекция Modern Source. Тя обхваща общо петдесет и два текста, някои от които са достъпни на латински, френски, италиански или немски език. Това са централни трудове на значими философи като Джордано Бруно, Рене Декарт, Бенедикт Спиноза, Джон Лок, Готфрид Лайбниц, Джамбатиста Вико, Александър Баумгартен и Имануел Кант.

III. Деветнадесети и двадесети век. В това направление се създават колекции Nietzsche Source и Wittgenstein Source. Тези две колекции са най-мащабните свободно достъпни дигитални издания върху работите на Фридрих Ницше и Лудвиг Витгенщайн. Nietzsche Source е създадена със съдействието на Института за съвременни текстове и ръкописи (Франция) в сътрудничество с Мюнхенския университет „Лудвиг Максимилиан“ (Германия). Тя включва висококачествено копие на всички томове на Kritische Gesamtausgabe на Ницше от 1967 г. нататък, но освен на критическото издание тук могат да бъдат намерени копия на чернови, ръкописи, кореспонденция, биографични бележки, Studia Nietzscheana от 2014 г. и др. Достъпът до книги, лекции, чернови, ръкописи, кореспонденция на Витгенщайн, а също до биографични бележки е възможен благодарение на сътрудничеството на Витгенщайновия архив в Бергенския университет (Норвегия).

Библиосфера