От водопад до таблети. 20 години по-късно

Надя Терзиева

Резюме: Статията е посветена на 20 годишния юбилей на Библиотеката на Нов български университет. Тя представя преглед на нейното развитие. Всички значими събития и промени са проследени в цифри и снимки през 1995 г., 1998 г., 2007 г. и 2014 г.
Ключови думи: Нов български университет, Библиотеката на Нов български университет, библиотечно развитие, иновационни процеси.

Abstract: The article is devoted to the 20 years anniversary of the New Bulgarian University (NBU) Library. It presents a review of the library development. All significant events and changes are traced out in numbers and pictures in 1995, 1998, 2007 and 2014.
Keywords: New Bulgarian University, New Bulgarian University Library, library development, innovation process.

„Където има книги, има и водопад от вдъхновения”
(неизвестен автор)

Първата университетска библиотека в България е създадена преди 127 години, а една от най-младите – само преди 20 години. Следвайки петте класически принципи на Ранганатан[1], в библиотеката на Нов български университет „книгите се използват“, там за „всеки читател се намира подходяща книга“ и „всяка книга открива своя читател“, а разнообразието от услуги „пести времето на читателя“. И днес тя продължава да бъде „развиващ се организъм“.

От създаването си досега тя увеличи:

 • физическите пространства – 2 пъти;
 • библиотечния персонал – 10 пъти;
 • библиотечния фонд – 93 пъти;
 • читателите – 44 пъти;
 • посещенията – 123 пъти;
 • заетите документи – 37 пъти;
 • работните часове – 2 пъти.

Ето малко цифри, свързани с развитието на библиотеката, по години:

1995
Това, което цифрите не могат да изразят. Имаше вода (даже водопад), прах, мухъл и желание за спасяване и посвещаване. Подредихме спасените книги и началото бе положено. Защото библиотеката е „сърцето на университета“. Имаше много за вършене. Кое да е първото, кое е най-важното? Да променим нагласите и читателят сам да избира книгите си е първото, с което започнахме. Край на раздаването на гише!

Спасяване на книги

Библиотечен фонд:

 • Над 55 000 тома, придобити от АОНСУ.
 • Около 3 000 тома книги на английски език, дарени от различни фондации.
 • Над 1 000 тома правна литература.
 • 65 заглавия научни списания на английски език.
 • 11 списания, в област право и 3 вестника.

Регистрирани читатели: 409 студенти и преподаватели.
Посещения: 1 066.
Организационна структура: отдели „Обработка, комплектуване и книгообмен“ и „Заемна служба“.
Техническо състояние: 1 компютър и 1 матричен принтер.
Материална база: 1 000 кв. м. обща площ, включително хранилища,заемна служба, читателски места, работни помещения.
Персонал: 3.
Услуги: заемане за дома, заемане в читалня, библиографска справка; провеждане на търсене в карточни каталози с чекмеджета.

1998
Мечтите понякога се сбъдват. Тази на Нов български университет се сбъдна. Нов библиотечен комплекс отвори врати. Стелажите с книги и списания са подредени на свободен достъп, а настилката е синя като морето и небето. „Главният археолог на София“ и „пазителката на тайните на София“ дари цялата си библиотека. И пак имаше много за правене… Стратегическото планиране започваше, а писмата летяха вече по електронна поща. Технологиите и компютрите навлизаха в библиотеките. Край на ровенето в чекмеджетата с каталожни картички!

Библиотечен фонд:

 • 94 300 тома.
 • 394 заглавия периодични издания.

Регистрирани читатели: 977 студенти, преподаватели, служители и външни посетители.
Посещения: 4 611.
Организационна структура:

 • Централна библиотека (ул. Монтевидео 21) с отдели „Комплектуване и обработка“ и „Обслужване на читатели“.
 • Две филиални библиотеки към департаментите „Съвременна и приложна лингвистика“ ( ул. Коста Лулчев 27) и „Антропология“ (бул. Цариградско шосе 73).

Техническо състояние: изграждане на телефонна и кабелна мрежа; 2 компютъра и 2 принтера.
Материална база: 1 500 кв.м. библиотечен комплекс на три нива с читателски места, помещения за разполагане на книги и периодични издания на свободен достъп, хранилища, аудио-визуално студио, офиси на отдели, копирен център, книжарница, изложбена площ, зона за почивка, лаборатория и семинарна зала.
Персонал: 8
Услуги: заемане за дома, заемане в читалня, библиографска справка, междубиблиотечно заемане.

 2007
Нова читалня със стъклена фасада блесна в светлина. Тържествена колона с фотоси извиси снага под купола, за да ни връща в отминали университетски дни. Библиотечният каталог е достъпен навсякъде, а списъкът с бази данни дълъг. Читателите получават сканирани страници със съдържания на любимите списания по електронна поща. Първото и единствено електронно списание за библиотечно дело на български език „Библиосфера“ е вече част от агрегатора ЕBSCO. Компютърни и копирни центрове предлагат различни услуги. Забравена музика от стари грамофонни плочи звучи отново на CD. Тази година наградата „Хр. Г. Данов“ е за библиотеката на НБУ. И още има за правене…

Тържествено откриване на читалня „проф. Иванка Апостолова, д.н.“ (А някога беше тераса…)
Тържествено откриване на читалня „проф. Иванка Апостолова, д.н.“ (А някога беше тераса…)

Библиотечен фонд:

 • 157 985 тома.
 • 401 периодични издания.
 • 28 лицензирани бази данни.

Лични библиотеки: „Магдалина Станчева“, Георги Михайлов“, „Питър Блек“, „Атанас Славов“, „Иванка Апостолова“, „Александър Фол“.
Регистрирани читатели: 10 981 студенти, преподаватели, служители и външни посетители.
Посещения: 152 652.
Организационна структура: отдели „Комплектуване“, „Обработка“, „Обслужване на читатели /потребители/“ и „Техническа поддръжка и услуги“.
Техническо състояние: автоматизация на библиотечните дейности чрез уеб-базирана версия на интегрирана система EOS WEB на фирма Electronic Online Systems (EOS) International и компютъризация на всички работни места.

 • 100 компютъризирани читателски места.
 • Читателско място за незрящи посетители.
 • Научен електронен архив за депозиране на материали на преподаватели и докторанти.

Материална база: 1 900 кв.м. библиотечен комплекс на три нива с читалня „Проф. Иванка Апостолова, д.н.“ с 114 места, зала за екипна работа, компютъризирана зона за достъп до електронни ресурси, помещения за разполагане на книги и периодични издания на свободен достъп, 2 хранилища, аудио-визуално студио, офиси на отдели, копирен център, изложбена площ, зона за почивка, копирни и компютърни центрове и семинарна зала.
Персонал: 21.
Услуги: заемане за дома, заемане в читалня, фактографска справка, писмена тематична библиографска справка, междубиблиотечно заемане, сигнална информация, дигитализация на текстове, дигитализация на звук.

 2014
Електронни четци и таблети се раздават в читалнята, а в компютърния център разпечатаха триизмерен модел на кавал?! И той свири… Сесии за информационна компетентност чакат електронни заявки от преподаватели и студенти. Всеки ден в блога има новини. В базите данни вече се търси от едно място. Студенти- стажанти редят книги, самоотвержено се трудят и се влюбват. Други снимат между стелажите интервюта и клипове забавни. Музикално видео от читалнята поздравява посетители на сайта, а изложби сменят цветни картини всеки месец. През ваканцията студенти забавляват учениците, за да знаят. Библиотека на годината! И има още за правене…

Таблети се раздават в читалнята

Библиотечен фонд:

 • 132 961 тома.
 • 335 периодични издания.
 • 38 лицензирани бази данни.

Дигитална библиотека с четири колекции и 217 заглавия.
Научен електронен архив с 1 400 материали.
Регистрирани читатели: 18 050 студенти, преподаватели, служители и външни посетители.
Посещения: 131 533.
Организационна структура: отдели „Комплектуване и каталогизация“, „Библиотечни и информационни услуги“ и „Технически ресурси и услуги“.
Техническо развитие:

 • Информационна зона с терминали на свободен достъп до библиотечен каталог, бази данни, електронен каталог на НБУ, платформи Moodle и E-Students.
 • Система за регистрация на читатели и контрол на достъпа чрез радиочестотна идентификация (RFID) на читателските карти.
 • SMS известяване на читатели с просрочени документи.
 • Отдалечен достъп до бази данни.
 • Електронно подписване на новорегистриран потребител.
 • Система за управление на техническите услуги.
 • Електромагнитна охрана на библиотечния фонд.
 • Терминал за самостоятелно заемане и връщане на библиотечни документи.
 • Мобилно устройство за инвентаризация и подреждане на библиотечния фонд.
 • Електронен достъп до защитените в НБУ дипломни работи и дисертации.
 • Система за управление на електронни библиотечно-информационни услуги.

Материална база: 2 026 кв.м. библиотечен комплекс на три нива с читалня „проф. Иванка Апостолова, д.н.“ с 114 места, зала за екипна работа, компютъризирана зона за достъп до електронни ресурси, помещения за разполагане на книги и периодични издания на свободен достъп, 4 хранилища, аудио-визуално студио, офиси на отдели, изложбена площ, зона за почивка, копирни и компютърни центрове и семинарна зала.
Персонал: 30.
Работни часове: 82 часа седмично.
Услуги: заемане за дома, заемане в читалня, попитай библиотекаря, тематична библиография, доставка на книги и статии, моите списания, дигитализация на текстове, дигитализация на звук редакция на библиографски списък, анализ на цитиране , актуализация на библиография към курс, индексиране и рефериране на академични издания, обмен на научни издания и др.
Публикации за библиотеката: над 200 в порталите eLIS и ResearchGate.
Съобщения във Facebook: 1 616.
Информационни дни с департаментите за представяне на програмите: 12 семинара с 658 участника.

Понякога мечтите се сбъдват. Тези на Нов български университет винаги. Защото всички участват. Новата библиотека е различна. Тя е в сърцата ни. Четенето продължава. „И само книгите ви ще останат“[2]. И има още много за правене…

И само книгите ще ви останат!

[1] Ranganathan, S. R. The Five Laws of Library Science. London: Edward Goldston, 1931.
[2] Проф. Умберто Еко.

Библиосфера