Система за редакция на съдържание Drupal

името, аналогично на произхода на името на друга известна система за редакция на съдържание – TYPO3 (“typo”, разг., печатна грешка при набора). Логото последвало историята с капката (първото било капчица в кръг). Участниците в това микрообщество считали, че то следва да се свързва с капка или вода. Стивън Витенс (Steven Wittens) предложил триизмерна капка, която не се наложила поради спецификата в представянето на триизмерни обекти при печат върху хартия например. Логото, което придобило популярност и се използва и до днес, е създадено от Кристиян Янсен (Kristjan Jansen). Логото изобразява капка с лице, чийто очи са във формата също на капки, символизиращи знака за безкрайност – аналогия с големите възможности на Друпал.

Аудиторията от ползватели на уебсайта, създаден от Бейтарт, с времето се променя и той се развива от любителски експеримент в проект изцяло насочен към уеб програмирането и системите за редакция на съдържание. През 2001 г. Бейтарт публикува изходният код на софтуера на страниците на drop.org под названието „Drupal“, което по-нататък става и официалното име на този софтуер. Името „Drupal произлиза от произношението на холандската дума druppel (хол., капка). С годините заинтересованите и въвлечени в разработката програмисти се увеличават, като днес те наброяват десетки (разработващи ядрото на системата) и хиляди свободни или асоциирани софтуерни специалисти, разширяващи общата му функционалност.

През 2007 г. Бейтарт създава своя частна компания (Acquia[1]), за комерсиална поддръжка на проекти и услуги, базирани на Drupal, а през 2008 г. успява да защити докторска степен по информатика в университета в Гент, Холандия.

Друпал се развива изключително бързо след създаване на Асоциацията на потребителите си – неправителствена организация, целяща популяризирането му, организираща ежегодни тематични конференции и координираща появилите се появили „национални общества на Друпал“.

Софтуерът набира популярност и в България, положителен елемент, за което е превода на административния и потребителски интерфейс на български език. Официално координирането се осъществява от фондация „Друпал България“ – юридическо лице с нестопанска цел съгласно българското законодателство. [2]

Версии, развитие и разпространение

Проектът продължава да се изгражда и поддържа на доброволни начала. Архивните и текущи версии, както и тези във фаза на разработка могат да бъдат намерени на официалния уебсайт, като някои от по-значимите варианти[3] са:

  • Друпал 1.0 – януари 2001 г. Първата версия не е във формата на система за редакция на съдържание.
  • Друпал 2.0 – март 2001 г. Развитие на разработката в посока на система за редакция на съдържание.

Друпал 3.0 – септември 2001 г. Добавени са множество нови модули.


[1] Вж. http://www.acquia.com/

[2] Фондация Друпал България. [Viewed 01 Oct 2016]. Available from: http://www.drupal.bg/fondaciya-drupal-balgariya

[3] Drupal Changelog. [Viewed 01 Oct 2016]. Available from: https://api.drupal.org/api/drupal/core%21CHANGELOG.txt/8.2.x

Библиосфера