Система за редакция на съдържание Drupal

Интересен пример за електронно издание, реализирано с посочения инструментариум, е Ikaros[1] – чешко онлайн издание за проблемите на информационното общество. В своя статия[2] за LIBREAS. Library Ideas (http://www.libreas.eu/) Линда Сколкова разказва за избора на система за редакция на съдържание и начина на управление на онлайн изданието, за което работи със средствата на E-journal.

Заключение

Друпал е съвременна система за редакция на съдържание, която би могла да бъде интересна и добра алтернатива за издателска система в Интернет. Друпал търпи интензивно развитие през последните години. Набира популярност, включително и в България и би следвало да бъде в рамките на задължителния списък от разглеждани софтуерни продукти при направата на уебсайт за специализирано онлайн списание, онлайн библиотека с множество и различни по тип нужди за представяне на информация или изобщо на уебсайт с универсална функционалност, включително и онлайн магазин.


[1] Elektronický casopis o informacní spolecnosti [English: Electronic Journal on Information Society], Вж. http://www.ikaros.cz/

[2] Linda Skolková, Jakub Štogr. Friendly Journals: Ikaros – Electronic Journal on Information Society. In: LIBREAS. Library Ideas [online]. 2009, 14 [Viewed 09 Oct 2016. ISSN: 1860-7950. Available from: http://libreas.eu/ausgabe14/025ika.htm

Библиосфера