Чат в библиотеката

Необходимо ли е библиотеките да използват  чат канал за комуникация със своите потребители? Между големите научни и университетски библиотеки в България този тип комуникация се прилага от Библиотеката на Нов български университет и библиотека „Паница“ на Американския университет в гр. Благоевград, а сред регионалните от „Пенчо Славейков“, гр. Варна и „Любен Каравелов“, гр. Русе.

Библиотеките разширяват своите услуги и следват предпочитанията за комуникация на потребителите. Очакванията за мобилност, интерактивност и персонално отношение са все по-големи. Ползвателите на чат канала ценят удобството и бързината и очакват  повече от библиотечните сайтове. Библиотеките го използват като инструмент за виртуални справочни услуги под формата на текст и глас. Платформите за посредничество са най-разнообразни и в различните части на света има различни предпочитания: Zopim Live Chat (Zendesk), Olark, LiveChat, Skype и разбира се възможностите за чат предлагани от социалните мрежи.

Библиотеката на Нов български университет внедри чат канал на платформата tawk.to през юни 2016 г. Веднага след това бе преустановена работата със Skype. Основната разлика между двете системи е, че при Skype е необходима регистрация, докато при чата не. Това увеличи броя на задаваните въпроси. Въпреки че внедряването на новата услуга стана през юни е отчетен ръст от 40% при статистическите данни в годишен план за писмена комуникация. Търсената информация за библиотечните ресурси и услуги от ползвателите на чата не се различава от останалите каналите за комуникация. Нарасна дела на въпросите с общ характер за университета, както от страна на студенти и преподаватели, така и от външни лица за организацията. Платформата tawk.to предоставя възможност на библиотекаря да вижда, кои страници от библиотечния сайт са посетени от питащия, а това спомага за бърз и релевантен отговор. Екипът, който отговаря за комуникация с потребителите, продължава да използва и наблюдава развитието на тази система, даваща възможност на 1,3 милиарда души по света да взаимодействат помежду си всеки месец (1 на всеки 3 човека онлайн).

Американските библиотеки са направили своя избор, при тях е традиция чат канала като комуникационно средство. Какво ще решат българските библиотеки?

Гергана Мартинова
гл. ред. “Библиосфера”

Библиосфера