Документален сборник за големия български режисьор проф. д-р Кръстьо Мирски

Александра Трифонова

 

През 2010 г. се навършват 90 години от рождението на големия български режисьор и театровед проф. д-р Кръстьо Мирски, отишъл си твърде рано на 4 август 1978 г. Центърът за документи и архивни фондове на Нов български университет, където архивът на известния наш творец е предаден за съхранение, обработка и последващо използване, ще отбележи събитието с документален сборник, озаглавен “Кръстьо Мирски – театрал европеец”. Редактор и съставител на изданието е проф. Кристина Тошева, специалист по театрознание.
Документите от архива на Кръстьо Мирски, включени в сборника, са групирани в четири основни раздела: “Доклади, статии, изказвания”, “Режисьорски бележки и анализи”, “Интервюта” и “Лекции”.

Сред включените в първата част материали особен интерес представляват докладът, посветен на метода и стила на Народния театър “Иван Вазов”, обширната статия, разглеждаща въпроса за системата на Станиславски в днешно време, впечатленията на Кръстьо Мирски от театралния живот в Москва, а най-вече участието му в Националната режисьорска конференция в Боровец през 1972 г.

В следващия раздел внимание заслужават режисьорските анализи, направени от Кръстьо Мирски на пиесите “Наследници”, “Ревизор”, трикратно поставяната “Хъшове” и др. Читателският интерес може да бъде привлечен също така от бюлетина за спектакъла “Под игото”, представен в Народния театър за младежта през 1959 г., а и от полемиката около предложената от Кръстьо Мирски трактовка на образа на Дон Карлос, част от която намира място на страниците на този сборник.

С интересни и неподправени виждания и мисли можем да се срещнем и в публикуваните в изданието интервюта с “театрала европеец” Кръстьо Мирски.
Безспорно силен акцент сред материалите, на които предстои да видят бял свят чрез подготвяния сборник, представляват лекциите по актьорско майсторство, четени от Кръстьо Мирски през учебната 1977-1978 г. на първокурсниците от ВИТИЗ “Кръстьо Сарафов”. Възпроизведени са от аудионосител и в тях е запазена максимално живата говорима реч на Мирски, което позволява да бъде усетено както тънкото чувство за хумор на изтъкнатия режисъор и преподавател, така и неговата извънредно широка ерудираност. От друга страна, ценността на тези лекции се състои и в това, че вероятно са съставяли основата на учебник по актьорско майсторство, който поради преждевременната смърт на автора не успява да стане факт.

Искрено се надяваме, че с този сборник 90-годишнината от рождението на проф. д-р Кръстьо Мирски ще бъде достойно отбелязана, както и че изданието ще привлече вниманието на всички, които проявяват интерес към театралното изкуство, а може би и на по-широка публика.

Библиосфера