Бърза обмяна на данни с ebrary: Data Sharing, Fast

Изключително богат избор от 170 000 е-книги, списания, доклади, карти и други материали на повече от 425 издателства в света предлага ebrary. Към дигиталното съдържание фирмата предоставя за ползване широка гама от информационни инструменти. Един от тях е DASH! (Data Sharing, Fast). Той осигурява права на упълномощени библиотекари лесно да качват и споделят колекции във формат PDF, заедно с техните метаданни. Документите почти мигновенно се интегрират в Academic Complete и са съвместими с други продукти и услуги на ebrary. Веднъж включени с DASH те бързо и лесно се управляват. InfoTools превръща всяка дума от тях в портал към други онлайн ресурси, позволява отбелязване и анотиране, предлага възможности за търсене и създаване на лична книжна лавица.

В прессъобщение от януари 2010 г. е отбелязано, че бета версия на продукта DASH е свободен за ползване от абонати на Academic Complete.

През месец април 2010 г. DASH e представен на правителствени организации, институти и центрове, и всички абонати на Government Complete. Той е съвместим и с инструмента SaaS (Software as a Service), който пък позволява трансформиране на PDF формат в удобен за търсене и интегриране документ в други системи. SaaS има своето приложение в библиотеките, тъй като голяма част от тях вече са дигитализирали в PDF своите колекции от дипломни работи, дисертации, годишници и имат нужда да ги преобразуват, за да ги направят по-видими.

Библиосфера