Изследване и анализ за използването на електронни книги

Издателство HighWire провежда проучване през септември – октомври 2009 г. за използването на електронни книги в библиотеките. В изследването участват сто тридесет и осем библиотеки от тринадесет страни (Великобритания, САЩ, Франция, Холандия, Китай, Канада, Австралия, Швеция и др.), като по-голямата част са академични и изследователски институции. Професионалните позиции на участващите са от разнороден характер. Двадесетте въпроса са свързани преди всичко с набавянето на електронни документи и начина, по който се обслужва с тях. Анализът на резултатите е направен от Майкъл Нюман, главен библиотекар и библиограф към биологическата библиотека на Станфордския университет.

В анкетата има въпрос: “С какъв годишен бюджет разполага вашата организация за закупуването на електронни ресури, като в това число влизат библиографски и фактографски бази данни, електронни списания и книги?”. Сумата, с която оперират 59 % от анкетираните, е над 250 000 $. Интересно е да се свърже този отговор с въпроса: «Каква част от бюджета се използва в този момент за покупката единствено на електронни книги?». Най-голям брой анкетирани отбелязват 1%-10%. Само един участник вписва, че над 75% от неговия бюджет се използва за е-книги. Прогнозата за следващите пет години е към увеличаване на дела от бюджета, като най-голяма част смятат, че ще използват 11%-25%.

Библиотекарите се информират, ползвайки различни канали (заявки на потребители, колеги, справочни материали, уеб сайтове, блогове и др.), за да научат повече за е-ресурсите. В коментара си Майкъл Нюман пише, че резултатът не е изненада, а именно – издатели и доставчици са на първа позиция.

Много интересен въпрос е зададен във връзка с използването на дигиталните книги и по–точно как потребителите се насочват към тях. Най-многобройните отговори са в полза на библиотечните каталози и търсещите машини.

За да научите повече, използвайте пълния текст на оригинален език, публикуван на адрес: HighWireEBookSurvey2010

Библиосфера