ResearcherID: Как да направим публикациите си по-видими?!

ResearcherID e уебсайт, който дава възможност за търсене в регистър на учени от цял свят. Както регистрирани така и нерегистрирани потребители могат да работят с профили на изследователи, да виждат техните публикации и да създават контакти.

Допълнителна функция е метричната система за цитиране (фиг.1). Важно е да се знае, че тя е достъпна само ако записите от списъка с публикации е наличен и в Web of Science. От дясно са изброени следните показатели:
общ брой статии в списъка:133
цитирани статии: 83
общ брой цитирания: 197
средна стойност на цитиране на статия: 2.37
Хирш (h) индекс: 7
Броят на цитираните статии понякога е по-малък от общия брой цитирания, защото една публикация може да бъде посочена повече от веднъж. Индексът на Хирш1 е свързан с продуктивността на учения. Стойността му нараства с броя на цитиранията.

Няма ограничения относно статиите публикувани в други ресурси, но ако те не са включени в Web of Science няма да се индексират при цитирането.
Всеки може да създаде свой профил в ResearcherID и в него да публикува данни за своите публикации. При вписване се получава уникален научно-изследователски идентификационен номер. Публикуваният списък със статии се ползва от Web of Science и ISI Web of Knowledge. Профилът може да бъде достъпен в публичното пространство или да се използва за лични нужди. ResearcherID е възможност за управление на документи и от студенти. Така те могат да работят на едно място, да позволят лесен достъп на другите до труда си, да ползват профила си като електронна автобиография. Системата позволява препращане към друг вид уеб среда – блогове, уеб страници, facebook и др.

За повече информация: http://www.researcherid.com/

Фиг. 1

1 Hirsch, J. E. An index to quantify an individual’s scientific research output // Proc. National Acad. of Sciences, 2005, т. 102, №46, с. 16569-16572.

Библиосфера