Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ в преследване на новостите в научното книгоиздаване

Интервю с Ирена Цанова, ръководител “Маркетинг & реклама”

Университетско издателство “Св. Климент Охридски” се наложи като безспорен авторитет. Изключително търсена е продукцията ви като цяло от студенти и преподаватели. В каталога, който публикувате, успявате ли да включите всички издания?

Каталогът на издателството се замисля като годишен и предстои да излиза в първите месеци на календарната година. В два основни раздела – хуманитарни и социални науки и природо-математически науки, се включват заглавията, “номинирни” от факултетите на СУ и издателските предложения. Обобщаването на такава голяма по обем и разнообразна като научно съдържание продукция не е лека задача. Това наложи на всеки 2-3 месеца да излиза брошура с актуалните ни заглавия на пазара.

Библиотеките са немалък клиент със свои специфични нужди. Как работите с тях?

Отсъствието на обособен отдел по маркетинг и реклама в продължение на 10-на години дава своето отражение върху различни аспекти от работата на издателството. Става дума както за периодично изготвяне на актуални представителни материали, така и за активно установяване и системното поддържане на контакти с партньори и клиенти на издателството. Тук се включват и библиотеките.
Досега връзки с библиотеките, включително от провинцията, съществуваха предимно като самостоятелна инициатива или чрез посредничество на фирми за книготърговия или електронни книжарници.
Дарения за библиотеки, които се нуждаят от подкрепа за фондовете си, издателството прави неведнъж, според конкретните възможности.
Днес се стремим да разширим контактите си с библиотеките, особено с университетските и тези в регионалните центрове, като естествени “потребители” на нашата продукция.
Ще се радваме, ако връзката е “двустранна”, ако присъстваме на национални библиотечни форуми или популяризираме каталога си чрез електронните медии за библиотеките. Важно е представянето ни за първи път в “Библиосфера”.

Има ли разлика в дейността ви с различните по тип библиотеки? Ваши ползватели са не само университетските, но и публичните библиотеки.

Листата от заглавия на Университетско издателство е достъпна за различни библиотеки според нуждите им.
Ако трябва да се разграничат, по-активни са връзките с университетските библиотеки, особено от София и Велико Търново. Дали контактът ще е директен или чрез посредник, е въпрос и на организация на набавянето на книги при всяка библиотека. Към всеки партньор подходът ни e подкрепящ, с възможности за отстъпки за закупуване при определени условия.
Относно публичните библиотеки, включително в големите градове на страната, има какво да се пожелае за развитие на съвместна работа. Надяваме се, да установим партньорство и с Българската библиотечно-информационна асоциация и то да допринесе в тази съвместна работа.

В днешното забързано време и възможностите, които предлага електронното общуване, планирате ли да създадете своя интернет страница? Това би улеснило работата на библиотекарите изключително много.

Издателството има своя страница в сайта на Софийския университет. Информацията за новите издания там се обновява ежеседмично.
Обсъжда се изграждане на наша електронна книжарница, в момента на ниво проект. На този етап нашите книги могат да бъдат разгледани и поръчани он-лайн чрез електронните книжарници на партньори ни – „Пингвините”, „Мобилис”, “Български книжици”, КНИГИТЕ.НЕТ и др.

Част от библиотеките поддържат статистика за ползваемостта на всяко заглавие, знаете ли за това? Бихте ли използвали за ваши нужди такава статистика.

Досега не сме се възползвали от подобни данни, но разбира се те биха били ценен ориентир за нашите заглавия – какво е търсено и полезно и има ли нужда от преиздаване и разширяване на тематиката.

Според правилника за планиране, редакционно-издателска и производствено-издателска подготовка на книгите в УИП “Св. Климент Охридски” главният редактор и завеждащият предпечатно звено отговарят за създаването и съхраняването на архива на университетското издателство, който съдържа електронен вариант на издадената книга. Така имате добра основа за продажба на права за електронно ползване на книгите. Може ли да очакваме скоро това да се случи?

Университетско издателство би искало да следва новостите във всички аспекти на научното книгоиздаване. Използването на електронни носители за съхранение и предоставяне на права за ползване не се практикува при нас засега, но внедряването на тези идеи заслужава усилия.
В проект е идеята за електронен каталог с пълнотекстово качени издания на Университетско издателство. Предварителните въпроси и проблеми около този модерен начин на разпространение никак не са малко и предстоят за обсъждане пред Управителния съвет на издателството.

Участвахте ли на XXVIII-я Софийски международен панаир на книгата, 2-6 декември 2009? Липсва ли им нещо според вас на този тип форуми, провеждани в България?

Нашите най-нови издания бяха представени на съвместен щанд с издателство “Захарий Стоянов”. „Специалното ни издание“ за панаира е първи том от деветтомната поредица „Избрани съчинения“ на проф. Марко Семов – „Българска народопсихология“.

Би било хубаво, ако в рамките на Софийския панаир на книгата има специализиран форум за университетски и профилирани научни издателства от България и балканския регион. Място за представяне, сравняване и обмен на идеи…

Библиосфера