В помощ на научноизследователския процес : Манифест на академичните библиотеки

Крис Бърг, Станфордски университет

Рос Колеман, университет Сидни

Рики Eръуей, изследователски отдел, OCLC (Online Computer Library Center)

С подкрепа та на RLG Partnership Research Information Management Roadmap Working Group1.

 

Когато пренасочваме вниманието си от „съхраняване на хартиените библиотеки“ към „съхраняване на научното познание“, приоритетите се изместват от „запазване на настоящите институции“ към „създаване на работещи модели“. – адаптирано от Клей Ширки2.

NOTA BENE : Този документ не се стреми да обхване всички традиционни функции на академичните библиотеки (като например комплектуване, каталогизация, заемане и др.), а е съсредоточен върху по-добрата подкрепа на научноизследователския процес.

През последните години сме свидетели на драстични промени в научната комуникация и практика. Динамичното развитие на компютърните технологии, свободния достъп и социалните мрежи въздействат на изследователската практика. Учените отговарят на все по-широк спектър от въпроси, използват все повече данни и методи, създават нови форми на научна продукция и привличат нашето внимание с нови възможности на публикуване.

Примамливите възможности в дигитална среда се сливат с новите предизвикателства пред научната общност. Учените, от една страна, са потопени в огромен масив от необработена информация, а от друга, срещат много възможности за разпространение и споделяне на резултатите от своята работа . Изборът на тези учени дава отражение върху интелектуалната собственост, потенциалната аудитория, начините за измерване на въздействието на повторно използване и опазване в дългосрочен план.

Тъй като бюджетите във висшето образование се свиват, в академичния свят започна да се задава въпрос ът как ще продължат да се развиват големите академични библиотеки. В същото време някои от тях са изключително важни, защото предлагат иновативни услуги и ресурси в подкрепа на новите форми на публикуване и управление на информацията. За някои тези структури играят все по-важна роля, а други смятат, че са на ръба на изчезване и трябва да се променят коренно, за да оцелеят. Назряло е времето за дебат – да се изясни ролята на академичната библиотека за научната общност.

Призив за действие

За да продължат да играят важна роля за научноизследователския процес, АКАДЕМИЧНИТЕ БИБЛИОТЕКИ ТРЯБВА ДА:

1. Поемат ангажимент за непрекъснато проучване на постоянно променящите се модели на работа на изследователите, да обърнат специално внимание на дисциплинарните различия във възприемането на нови начини на публикуване;

2. Проектират различни гъвкави услуги, които да улеснят учените и да премахнат затрудненията в работата им;

3. Интегрират библиотечните услуги и служители в постоянната дейност на учените, да предоставят услуги (независимо от територията на университета, да взаимодействат с други университети или търговски дружества), обслужващи нуждите на изследователя;

4. Променят ролята на информационния експерт, който не само да установява фактите, но и да предефинира справочната дейност в изследователска консултация;

5. Преоценят всички библиотечни длъжностни характеристики, за да се гарантира, че персоналът притежава умения, образование и опит, необходими за поддържането на нови модели на изследване.

6. Осъзнаят , че знанието може да бъде достъпно и извън библиотеката, но тя е уникална с възможността си да организира метаданните, които правят съдържанието достъпно;

7. Съсредоточат вниманието си върху търсене на партньорства за реализирането на уникални ресурси и услуги.

8. Намерят начин да демонстрират пред висшата университетска администрация, експертите по акредитация и преподавателите библиотечните услуги и ресурси, защото те могат да останат невидими за научната общност.

9. Заинтригуват учените с представяне на основни научни данни, които се нуждаят от дългосрочно съхраняване и организиране на достъпа;

10. Предложат алтернативно научно публикуване и разпространение, което да може да се интегрира с репозиториуми и е подходящо за съхранение.

В бързо променящата се и непредвидима среда, академичните библиотеки могат да запазят позицията си на критични партньори чрез предвиждане, разум и умения, продиктувани от новите практики. Ако академичните библиотеки се вслушат в този призив, ще са в състояние в сегашно и бъдеще време да подкрепят учените с пълните възможности на дигиталното знание.

This is a publication of OCLC Research. © 2009 OCLC Online Computer Library Center , ISBN: 1-55653-419-1 (978-1-55653-419-5). OCLC (WorldCat): 465059216.

Превод от английски език сп. “Библиосфера”

 


1Partnership Research Information Management Roadmap Working Group
Председател Крис Бърг, Станфордски университет
Сюзън Ашворт, университета на Глазгоу
Ниам Бренън, Тринити Колидж Дъблин
Елизабет Браун, университета на Бингамтон, държавния университет на Ню Йорк
Шийла Канел, университета на Единбург
Рос Колеман, университета на Сидни
Робин Грийн, университета на Уоруик
Женева Хенри, университета Райс
Алън Джоунс, новото училище
Ребека Кенисън, Колумбийски университет
М. Ж. Романик, университет на Алберта
Сали Румсей, университета в Оксфорд
Анна Шадболт, университета в Мелбърн
2Shirky, Clay. 2009. “Newspapers and Thinking the Unthinkable,” Clay Shirky [blog] Friday, March 13th. Available online at: http://www.shirky.com/weblog/2009/03/newspapers-and-thinking-the-unthinkable/.

Библиосфера