Брил – свободно публикуване

Издателство “Брил” предлага на своите автори в периодични издания възможност да публикуват статиите си на свободен достъп. Опцията “Брил свободно публикуване” приобщава авторите към нови финансови и институционални изисквания, които се различават от досегашните, като “ Wellcome Trust ”, “NIH”и др.

Услугата е достъпна за всички, които публикуват в списания на издателствата Брил, Мартинус Найхоф и ВСП1. Таксата за публикуване на статия в тази услуга е 2000 € / 3000 $ , като тя не включва никакви допълнителни авторски възнагражения, например за данъци и т.н. Заплащането на таксата, ще направи статията видима в Брил – в онлайн услугата “IngentaConnect.com” за неабонати, а също така и за абонати на конкретното списание, в което е публикувана статията. Разрешава се на авторите да публикуват окончателния вариант на статията си на своя личен уебсайт, да ги предоставят на своята финансираща агенция и/или да ги включат към институционалния архив. Не се разрешава обаче публикуването на същите статии за комерсиално използване.

Услугата “Брил свободно публикуване” ще е възможна само за автори, след приемането на техния оригинал за публикуване. Това се прави, за да бъде предотвратен конфликт на интереси, както и да се гарантира независимостта на редакционния екип. За авторите, които не желаят да се възползват от тази услуга, ще публикуват по познатия до сега начин. Ще се спазват всички съществуващи процедури на книгоиздаването и авторските права.

Намерението на издателство Брил е в бъдеще време нововъведението да окаже влияние върху формирането на институционалната абонаментна цена.

превод списание “Библиосфера”

http://www.brill.nl/


1ВСП ( VSP ) се отпечатва от Брил от 1999 г. Издателството е основано в 1983 под името VNU Science Press.

Библиосфера