Услуга „Достъп извън локалната мрежа“

“Достъп извън локалната мрежа” е нова услуга, която библиотеката на Нов български университет (НБУ) предлага от февруари тази година.

Какво представлява тя ? – всеки компютър извън мрежата на университета е вход за достъп до част от базите данни, които библиотеката осигурява на своите потребители;

Какво е необходимо ? – валидна читателска карта;

Кои са ресурсите?

•  BioOne

•  EBSCO

•  Encyclopaedia Britannica Online Academic Edition

•  Grove Art Online

•  Oxford English Dictionary Online

•  Oxford Reference Online: Premium collection

•  Oxford Scholarship Online

•  Proquest Central

•  ScienceDirect

•  Scopus

Какво направихме? – на сървър в Нов български университет е инсталиран софтуер Ezproxy 5.1 b GA for Linux , който дава възможност за отдалечен достъп до електронните ресурси.

Направени са настройки в config . txt на софтуера, достъпен чрез File Transfer Protocol , за всеки електронен ресурс поотделно. Зададени са параметри за автоматично предоставяне на достъп. Нарастващият брой потребители наложи добавянето на още 100 Virtual Hosts.

Библиосфера