RFID технологията в библиотеките : Предложението на фирма 3М

Станислав Дренски

КАКВО Е RFID ?

Радио честотната идентификация (Radio Frequency Identification /RFID ) е технология за безконтактно идентифициране на обекти . Тя позволява данните да бъдат бързо и автоматично прочетени. За разлика от баркода, RFID технологията позволява четене, записване и съхранение на данни върху използвания етикет, независимо от неговото разположение, заобикаляща среда, контакт или видимост. По този начин RFID отваря нови възможности в сферата на идентификацията, логистиката, управлението на материалните ресурси, производството и услугите.

ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ

За да обясним деиствието на RFID , ще използваме схемата по-долу:

 

3M И RFID

През 90-те години на миналият век, след като оценява значимостта и бъдещето на тази технология, 3М започва да работи по внедряването на RFID . Едно от най-динамичните направления на прилагане на RFID е в библиотечните системи. В резултат се появява цяла гама продукти, които имат за цел от една страна да облекчат труда на библиотечния служител, а от друга – да спестят време на читателите.

Приложението на RFID в библиотеките се свежда до използване на етикети с препрограмируеми микрочипове или т.нар. тагове (tags ), които се залепват на корицата на книгата. Използваните от 3М тагове са с памет 1024b и 2048b и работят при честота 13,56 MHz (UHF ). Стандартно върху тях се записва информацията от баркода (номера). На база този номер се извършва справка в библиотечната система.

Защо е така? Отговорът на този въпрос е в широко разпространената употреба на баркодовете в библиотечното дело. За усъвършенстване на една система от баркод към RFID е необходимо да се запази връзката между старата идентификация (баркод) и библиотечната система и новата идентификация (RFID ). Това на практика означава при прочитане на баркод и RFID , залепени върху дадена книга да се получава еднозначна препратка към точно определена книга (инвентарен или каталожен номер) в библиотечната система. От тук следва, че най-добри резултати ще се получат когато номерата, прочетени от баркод четеца и RFID са идентични.

Компонентите на предлагана от 3М RFID система включват:

  1. таг, който се състои от етикет, антена и идентифицационен чип;
  2. станция, която конвертира баркодовете към RFID ;
  3. четец, който възпроизвежда информацията от RFID и позволява търсене, подреждане, връщане и инвентаризиране, като едновременно с това съхранява информация за библиотечния каталог;
  4. работни станции, които обработват както баркодове, така и RFID и едновременно отписват и записват книги;
  5. система за детекция, която предпазва от неоторизирано изнасяне от библиотеката.

ПОЛЗИ ОТ RFID ТЕХНОЛОГИЯТА ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ

RFID ускорява циркулациония процес в библиотеката. Информацията от RFID може да бъде прочетена значително по-бързо от тази от баркодовете, тъй като се избягва необходимостта от подравняване на тага с четеца. Едновременната проверка на няколко книги ускорява процеса на записване и отписване.

RFID позволява високо ниво на самообслужване в библиотеките. Потребителите могат да се възползват от изключително високата степен на автоматизация. Те могат лесно да заемат и връщат книги без намеса на библиотечен служител. RFID позволява автоматизирано сортиране като съкращава времето за подреждане на върнатите книги.

RFID защитава документите от неоторизирано изнасяне от библиотеката (въпреки, че не е със същата степен на ефективност както електромагнитната технология за защита). За постигане на максимален ефект 3М препоръчва ЕМ защита в комбинация с RFID.

RFID позволява инвентаризация без да се налага изваждане на библиотечните документи от рафтовете, също така дава възможност за бързо търсене, намиране, връщане и преподреждане.

Визитка на автора:
Станислав Дренски
3М Търговско представителство
Тел: + 359 2 960 19 21
GSM: + 359 888 777 389
e-mail: sdrensky@mmm.com

Библиосфера