SCHOLAR S∙F∙X и как може да бъде полезен за библиотеката

Ивелина Белева

Какво е Scholar S ∙ F ∙ X ?

Scholar S ∙ F ∙ X (http://www.exlibrisgroup.com/category/Home) е свободен и лесен за администриране софтуер . Той създава връзка между електронните ресурси на библиотеката и GoogleScholar . Това могат да бъдат както платени ресурси ( например, EBSCO, JSTOR и др. ) така и свободни, които се активират по желание.

За да използвате този продукт е необходимо да попълните регистрационна форма . След успешна регистрация получавате потребителско име и парола до административния модул на софтуера .

Как да извърша настройване на Scholar S ∙ F ∙ X ?

Конфигурирането се извършва със Scholar S ∙ F ∙ X Setup Wizard само в няколко стъпки:

  1. Aggregator Target ( step 1) – активиране на бази данни. На екрана е генериран списък от електронни ресурси, които са част от колекцията на Scholar S ∙ F ∙ X . За да ги активирате е необходимо да кликнете върху червения кръг до името на дадения рес у рс.
  2. Selective Full – text Targets ( step 5 ) – активиране на списания. До тази възможност можете да прибегнете, когато имате достъп до определени заглавия списания от бази данни, за които нямате пълен достъп. За да бъде по-ясно, ще дам пример за това – библиотеката на Нов български университет притежава пълнотекстов достъп до следните периодични издания, включени в платформата Informaworld: Cognitive Neuropsychology (1996-); History and Anthropology(2002-) ; Infant Observation (2005 -); Journal of Environmental Planning and Management (1995-); Journal of Experimental & Theoretical Artificial Intelligence/JETAI (1996-); Memory (1996-); Psychoanalytic Psychotherapy (1985)…

За да включим тези заглавия е необходимо да намерим списанието в списъка и да го активираме.

  1. Commit settings ( Step 6 ) – следващата стъпка е предаване на избраните електронни ресурси на Scholar S ∙ F ∙ X .
  2. Test Configuration ( Step 7 ) Тук можем да видим списък на всички активирани ресурси в Scholar S ∙ F ∙ X . Тези със свободен достъп са оцветени в сиво.
  3. Going Live with SFX ( Step 8 ) – регистриране в GoogleScholar. За да са видими данните в GoogleScholar се попълва форма с информация за вашата организация.

Една седмица по-късно, след успешна регистрация, ще можете да видите резултата. GoogleScholar обработва данните приблизително за такъв период от време.

Как се администрира Scholar S ∙ F ∙ X ?

Функцията Browse Targets позволява включване и изключване на източници. Всички ресурси, които сте избрали, са видими в секцията Show – Show all targets. Ако използвате банка данни (като EBSCOhost) и имате достъп само до определени бази данни, то кликнете върху червения триъгълник. Така ще отворите съдържанието и ще можете да изберете необходимото.

В менюто “Locate Publication” може изберете източник като напишете неговото заглавие, ISSN или ISBN .

Какво ще спечеля, ако използвам Scholar S ∙ F ∙ X ?

  • бърз достъп
  • време
  • удовлетворени потребители
Библиосфера