Библиотечните блогове в Русия : Проблеми и перспективи

E. А. Ефимова

Интернет предполага различни по тип комуникации – връзки с колеги и приятели, споделяне на опит, резултати от изследвания и интересни ресурси. Съществуват огромно количество уеббазирани услуги, които значително облекчават, процесите по търсене, класифициране, съхраняване и публикуване на информация. Пример за това са блогове, уикита, rss емисии, форуми и много други.

Блоговете са може би от най-обсъжданите иновации на web 2.0 по отношение на лекотата на обновяване на информацията. Блогът (от англ. blog , съкратено от web log ) е сайт, наподобяващ online дневник, в който обратно хронологично, се публикуват документи или както се наричат още – постинги. Обикновено в тях се пускат не само текстове, а и изображения или видео, също така хипервръзки към други интернет източници. Друга важна особеност е възможността на читателите да публикуват свои коментари към съобщенията, което ги прави уникални интерактивни ресурси. Именно тези особености – простотата на създаване, бързото обновяване на информацията и коментарите ги правят популярни.

Сега в Русия (по Яндекс) има около 3,4 милиона различни блогове, от тях само 5 на библиотечни теми. В света съществуват около 40 милиона блогове (по данни на technorati.com ) като от тях на библиотечната дейност са посветени 1800. Пълното отсъствие на професионални библиотечни блогове в Русия може да се обясни с обективни и субективни причини. На първо място може да се посочи отсъствието на информация за технологията на създаване и поддържане на блоговете. Повечето библиотекари не знаят какво е блог, как се създава, как работи и най-главното, какво може да бъде приложението му в нашата професия.

Като втора причина може да посочи отсъствието на мотивация в младите библиотекари. Възможно е много от тях да смятат блоговете за несериозна дейност, която отнема много време и усилия. Поради това много библиотекари водят лични online дневници и активно участват в обсъждането на различни проблеми по непрофесионални въпроси.

От трета гледна точка са хората живеещи извън времето. Има библиотекари, които често споделят с околните за натовареността с основните задължения и липсата на време за четене на чужди блогове.

По принцип тези проблеми са решими, но какво се случва с четвъртата причина, която е свързана с техническите възможности: нестабилен, слаб интернет или неговото пълно отсъствие (за съжаление и това се среща), острата липса на компютри, например – един компютър на отдел от 5-6 човека.

Що се отнася до читателската аудитория, то причината за нейната слаба активност, по скоро се дължи на липсата на мотивация, време и технически възможности. В немалка степен влияе културата и практическите навици на библиотекарите по отношение на дейността им в блоговете, интернет конференции и форуми.

Надяваме се, че тази картина в скоро време ще се подобри към по-добро.

Може да се каже че 2007 г. стана началото на библиотечната блогосфера в Русия. Както вече споменах – блоговете са общо пет, като от тях два са лични (на библиотекари) и три са корпоративни.

Кратка характеристика на блоговете:

РГБлог (http://leninka-ru.livejournal.com/) Блогът на руските държавни библиотеки се появи през лятото на 2007 г. Един от авторите е Владимир Болотин { по съвместителство, автор на литературния блог (Пет страници – http://5pages.net ) } . Той ми разказа, че планират да отразяват въпроси, които да бъдат от интерес както за библиотекари така и за читатели. Те ще са свързани не с глобални проблеми в света, а с такива, каквито има всеки от нас в ежедневието си.

Блогът на Красноярската краеведска научна библиотека ( http://kraevushka.livejournal.com/) съществува от август 2007 г. Авторите основно споделят факти от живота на библиотеката, от историята и природата на Красноярския край, публикуват се анонси за важни библиотечни събития като семинари, конференции, срещи с писатели, а също така и отчети от изтекли начинания.

Книги и библиотеки (http://book.uraic.ru/blog/). Блогът на Свердловската областна универсална научна библиотека В. Г. Белинского ( СОУНБ ) започва своето начало от май 2007 г. Трудно е да се нарече този блог професионално библиотечен, тъй като в него липсва информация за събития и проблеми или сведения за библиотекарите, както е в блога на Красноярската краеведска научна библиотека. Това е по-скоро литературен блог, в който автори разказват за книги, оригинално и интересно.

Автор на блога “Мисли на глас. Записки от библиотеки”( http://biblio-koshka.livejournal.com/ ) е сътрудникът на научната библиотека на Уралския държавен университет Марианна Поникаровская . Нейният блог се появява през март 2007 г. и често се попълва с интересна информация. Тъй като тя е психолог по образование, много голяма част е отделена на психологическия аспект на взаимоотношенията библиотекар – читател, психология и социология на четенето, конфликтология.

Блогът “Библиотечна мишка” (http://rusu-library.blogspot.com) е на сътрудника на научната библиотека на Уралския държавен университет Катерина Ефимова. Той е създаден в началото на февруари 2007 г. Темите, които се срещат, са съвършено различни, но по някакъв начин свързани с библиотеките. Основен проблем, който интересува автора, в професионален аспект е създаването и развитието на виртуална справочна служба с технологиите и инструментите на library 2.0. Естествено и повечето постинги са посветени на това.

Може да се направи извода, че в Русия се заражда професионална блогосфера. Все повече библиотеки откриват за себе си блоговете като инструмент за неформално общуване с читатели и колеги, за реклама на услуги и ресурси, а също така за информиране и обучение на потребителите.

Данни за автора: Ekaterina.Martjyanova@usu.ru , Научная библиотека Уральского государственного университет , Екатеринбург

Превод от руски език: Гергана Мартинова

Литература:

  1. Schwartz, Greg (2005) Blogs in Libraries. WebJunction.
  2. Мышь библиотечная [авторский блог]. http://rusu-library.blogspot.com
Библиосфера